CRIF-czech.jpg

Firmy zvyšují tržby, snižují dluhy a závazky platí dříve

​Mezi roky 2011 a 2013 firmám v ČR narostly celkové tržby o 3 %, celkový objem úvěrů naopak klesl o 11 %. Platební morálka firem se zlepšila: doba splatnosti závazků se u malých firem zkrátila o 80 dní. Vyplývá to z analýzy ekonomických výsledků více než 80 tisíc firem provedené z dat portálu www.informaceofirmach.cz obsahujícího údaje o podnikatelských subjektech z České i Slovenské republiky.

Firmy platily v období mezi roky 2011 a 2013 své závazky dříve a braly si méně provozních úvěrů. „Pokles doby inkasa pohledávek při současném poklesu doby splatnosti závazků a snížení objemu provozních úvěrů, které jsme v uvedeném období sledovali, otevřel nový prostor pro budoucí navýšení objemu dlouhodobých úvěrů. Současný ekonomický růst tak podle našeho názoru začal získávat pevný fundament právě v uvedeném analyzovaném období, kdy se začínal vytvářet prostor pro nové investice“ uvedl Jan Cikler, projektový manažer společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Likvidita, ukazující na schopnost firem hradit své závazky, se mezi roky 2011 a 2013 zlepšila.

Během sledovaných let došlo také ke snížení celkového objemu úvěrů o 11 %.

Mezi roky 2012 a 2013 došlo také k poklesu krátkodobých úvěrů, malé firmy je omezily už v roce 2012, dříve než firmy velké.

K významnému zlepšení v platební morálce došlo u malých firem s obratem do 30 milionů korun, kterým se podařilo zkrátit dobu splatnosti závazků v období 2011–2012 o více než třetinu. Naopak u velkých firem nebyly v průběhu sledované doby zaznamenány větší výkyvy v průměrné době splácení závazků. „Z tohoto údaje a zároveň při současném poklesu objemu krátkodobých úvěrů, růstu tržeb a objemu závazků můžeme usuzovat, že se zejména velkým firmám začalo dařit lépe již v roce 2013,“ komentuje Cikler.

Více informací najdete na http://www.informaceofirmach.cz/category/clanky/