CRIF-czech.jpg

Počet osobních bankrotů se i nadále snižuje, v květnu jich bylo vyhlášeno 1 406

​V květnu letošního roku bylo vyhlášeno méně bankrotů jak obchodních společností a fyzických osob podnikatelů, tak i osobních bankrotů než v dubnu a totéž platí i pro návrhy na bankrot. Vyplývá to z analýzy provedené z dat portálu www.informaceofirmach.cz obsahujícího údaje o podnikatelských subjektech z České i Slovenské republiky.

V květnu letošního roku bylo vyhlášeno 91 bankrotů obchodních společností, což je o 13 méně než v dubnu. Návrhů na bankrot obchodních společností bylo 158 (o 17 méně). Bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo v květnu vyhlášeno 660 (o 73 méně oproti dubnu), návrhů na ně bylo podáno 835 (o 121 méně).

„Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil o 10 %, zatímco u fyzických osob podnikatelů se zvýšil o 46 %. Nicméně odečteme-li oddlužení, pak počet bankrotů živnostníků také klesl – a to o 7 %,“ upozorňuje Věra Kameníčková, analytička CRIF – Czech Credit Bureau. Návrhů na bankrot obchodních společností bylo v květnu podáno 158 (o 17 méně než v dubnu). O 121 poklesl také počet návrhů na bankrot živnostníků (835).

V květnu nebyl v Olomouckém a Karlovarském kraji vyhlášen jediný bankrot obchodních společností. V Karlovarském kraji bylo vyhlášeno nejméně bankrotů obchodních společností i za období červen 2014 – květen 2015, a to 16. Následuje Vysočina s 29 bankroty. Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil v kraji Karlovarském (- 36 %) a Plzeňském (- 41 %). Naopak meziročně vzrostl ve čtyřech krajích, nejvíce v Jihočeském (+ 20 %).

Živnostníci v dubnu nejvíce bankrotovali v Moravskoslezském a Jihočeském kraji (oba po 78 bankrotech), naopak nejméně v kraji Vysočina (28 bankrotů). Meziročně se počet bankrotů nejrychleji zvyšoval ve Středočeském a v Jihomoravském kraji, v Plzeňském kraji se naopak snížil.

Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

 

Osobní bankroty
V květnu bylo vyhlášeno 1 406 osobních bankrotů, což je méně než v dubnu (o 44 bankrotů), a dokonce i březnu. Snížil se i počet podaných návrhů na osobní bankrot – o 103 návrhů na 1 676, což je prozatím druhý nejnižší počet návrhů za měsíc v letošním roce a totéž platí i pro počet osobních bankrotů.   

 
V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno 17 681 osobních bankrotů, a to je rovněž méně (o 1 953 bankrotů) než v předchozím období. Meziročně se tak počet osobních bankrotů snížil o 10 %. V období od června roku 2014 do května roku 2015 bylo podáno 20 876 návrhů na osobní bankrot (o 4 166 návrhů méně než v předchozím období). Meziročně se počet návrhů na osobní bankrot snížil o 17 %. „Klesající dynamika počtu návrhů na osobní bankrot naznačuje postupné snižování počtu osobních bankrotů v nejbližší budoucnosti,“ komentuje Věra Kameníčková.
 
V květnu bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (213 bankrotů), nejméně v kraji Vysočina (33 bankrotů). V posledních 12 měsících bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno opět v Moravskoslezském (2 446) a v Ústeckém kraji (2 183). Nejnižší počet vykázal kraj Vysočina (437) a Pardubický kraj (655). Meziročně se počet bankrotů snížil ve všech krajích s výjimkou Moravskoslezského kraje (+ 10 %), Olomouckého kraje (+ 9 %) a Prahy (+ 7 %). K největšímu poklesu došlo v Plzeňském (- 28 %) a ve Středočeském kraji (- 23 %).
 
Na 10 000 obyvatel připadlo v průměru 16,8 osobního bankrotu, o rok dříve to bylo 18,7 osobního bankrotu. Nejvíce osobních bankrotů na 10 000 obyvatel měl Karlovarský kraj (31) a dále i Ústecký kraj (26,4). Nejnižší počet osobních bankrotů na 10 000 obyvatel vykázal kraj Vysočina (8,6) a Praha (9,6). 
 
Graf 2: Osobní bankroty
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.