CRIF-czech.jpg

TOP 20 zaměstnavatelů v ČR – více než polovinu z nich vlastní zahraniční investor, sedm veřejný sektor

​Mezi dvaceti největšími firmami v České republice je zastoupeno 9 českých a 11 zahraničních společnostní. Vedle státních firem, jako je Česká pošta, ČEZ a České dráhy, se umístila také Univerzita Karlova či Krajská zdravotní, sdružující nemocnice v Ústeckém kraji. U pěti největších zaměstnavatelů docházelo v posledních čtyřech letech ke kontinuálnímu propouštění zaměstnanců. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, který obsahuje data o podnikatelských subjektech z České i Slovenské republiky.

Univerzity mezi top zaměstnavateli v krajích
Hned ve dvou krajích patří univerzity mezi největší zaměstnavatele. Jedná se o kraj Jihomoravský, kde působí Masarykova univerzita s 4 000 zaměstnanci a v Olomouckém kraji, kde je Univerzita Palackého v Olomouci s necelými 3 000 zaměstnanci. Největší Univerzita Karlova má sice 8 000 zaměstnanců, v Praze se však umístila až na dvanáctém místě.

Největší zaměstnavatelé v ČR
V České republice pracuje v zaměstnaneckém poměru necelé 4 miliony lidí. V soukromé sféře je zaměstnáno 2,9 milionu osob. Stát je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů – kromě necelých 300 tisíc zaměstnanců ve státní správě má vlastnický podíl i ve čtyřech firmách z TOP 20.
Z celkového počtu zaměstnává dvacet největších společností celkem čtvrtmilionu lidí. Velkou většina lidí však pracuje pro malé podniky – 99 % firem má méně než 250 zaměstnanců, respektive téměř dvě třetiny mají do pěti zaměstnanců.

Česká pošta patří dlouhodobě mezi největší zaměstnavatele
Firmou s nejvyšším počtem zaměstnanců je Česká pošta, s. p., ve které v roce 2013 pracovalo necelých 32 000 lidí. Na druhé místo se dostal ČEZ, a.s., (27 tisíc zaměstnanců) a třetí příčku obsadily České dráhy, a.s. (přes 25 tisíc). U všech pěti největších zaměstnavatelů se počet jejich zaměstnanců v posledních čtyřech letech snižoval. „Úbytek zaměstnanců během posledních let byl výsledkem trvající finanční krize, která firmy nutila hledat úspory. Obdobným personálním zeštíhlením prošly také další velké firmy, citelně úspory pocítili například zaměstnanci bank a některých obchodních řetězců“ uvedla analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Další společnosti již vykazují podstatně nižší počet zaměstnanců.  Mezi čtyřmi z nich, které měly mezi 10 000 a 13 000 zaměstnanci, figuruje OKD, a.s., Tesco Stores ČR, a.s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. a Česká spořitelna. S téměř 10 000 zaměstnanci můžeme do této skupiny zařadit ještě Komerční banku, a.s.

Většina z největších firem má sídlo v Praze, značná část z nich však poskytuje zaměstnání i lidem v dalších krajích. „Formální sídlo v Praze tak ještě nemusí nutně vypovídat o skutečném vlivu na zaměstnanost v regionu. Mnoho firem, jako je například Česká pošta, ČEZ či České dráhy zaměstnávají podstatnou část svých zaměstnanců v jednotlivých krajích a v Praze mají pouze sídlo s menším počtem zaměstnanců,“ vysvětlila Věra Kameníčková.

Tab. 1: TOP 20 největších zaměstnavatelů

Poznámka: údaje jsou za rok 2013, s výjimkou červeně označených (rok 2012)