CRIF-czech.jpg

V první polovině roku 2014 bylo založeno 12 847 obchodních společností, 2 728 jich zaniklo

​Růst obchodních společností se zrychluje, a to nejvíce od roku 2009. Podnikatelé opět vsází na vědecká a technická odvětví. Naopak doprava je pro ně nejméně lákavá. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, vycházející z dat portálu komplexních informací o firmách cribis.cz.

„V prvních šesti měsících letošního roku vzniklo 12 847 obchodních společností a 2 725 jich zaniklo. Na jednu zaniklou obchodní přitom připadlo 4,7 nově založených společností,“ uvedla analytička CRIF – Czech Credit Bureau, Věra Kameníčková. Jak je vidět z grafu 1, je to nejvyšší údaj od roku 2009. Vývoj v letošním roce tak naznačuje, že se růst počtu obchodních společností od roku 2011 opět zrychluje.

Graf 1: Počet vzniklých obchodních společností připadající na jednu zaniklou v období 2009 až 2014

Pramen: portál cribis.cz, CRIF – Czech Credit Bureau

 

 

Vzniky a zániky dle odvětví

Počet obchodních společností se v prvním pololetí letošního roku zvýšil ve všech hlavních odvětvích, avšak ne stejně rychle. Odvětvím, ve kterém byl počet vniklých obchodních společností připadající na jednu zaniklou nejvyšší, jsou vědecké a technické činnosti. Sem patří např. právní a účetní činnosti, daňové poradenství, architektonické činnosti, výzkum a vývoj a reklama. Toto odvětví si udržuje první místo již delší dobu.
S odstupem za ním se umístilo odvětví činností spojených s ubytováním a stravováním. Nejhůře z tohoto hlediska dopadla doprava, kde na jednu zaniklou obchodní společnost připadlo pouze 2,8 nově založených.

Graf 2: Relace mezi vzniklými a zaniklými obchodními společnostmi v první polovině roku 2014 podle vybraných odvětví

 

Pramen: portál cribis.cz, CRIF – Czech Credit Bureau

 

 

Vzniky a zániky dle krajů

Z hlediska krajů „vyhrála“ již tradičně Praha s necelými sedmi nově založenými obchodními společnostmi na jednu zaniklou. S odstupem za ní se dostal Liberecký kraj s 5,3 vzniklými obchodními společnostmi připadajícími na jednu zaniklou. Nejnižší hodnotu vykázal Jihočeský kraj - pouze 1,7 nově založených obchodních společností na jednu zaniklou.

„Ve srovnání s rokem 2013 se počet vzniklých obchodních společností připadající na jednu zaniklou zvýšil v první polovině roku 2014 ve všech krajích, s výjimkou kraje Jihočeského. K největšímu zvýšení došlo v kraji Moravskoslezském, Jihomoravském a Libereckém,“ poukázala Věra Kameníčková

Graf 3: Relace mezi vzniklými a zaniklými obchodními společnostmi v první polovině roku 2014 podle krajů

 

Pramen: portál cribis.cz, CRIF – Czech Credit Bureau

 

Polovina obchodních společností, které zanikly v první polovině letošního roku, fungovala na trhu déle než 15 let, což je stejný podíl jako v roce 2013. Necelá pětina zaniklých společností působila 11 až 15 let a podíl této skupiny se mírně snížil. Na celkovém počtu zaniklých obchodních společností se mírně zvýšil podíl těch, které byly založeny před 11 a méně lety. Podíl nejmladších obchodních společností (na trhu 0 až 5 let) se však snížil a byl od roku 2011 nejnižší.

V první polovině letošního roku se bankroty na počtu zaniklých podílely 24 %. Nejvyšší podíl vykázal kraj Liberecký (45 %) a Olomoucký (34 %). Vyšší hodnotu než 30 % dosáhl ještě kraj Středočeský, Plzeňský a Moravskoslezský. Naopak nejnižší hodnoty měly kraj Karlovarský (10 %) a Jihočeský (12 %). Do 20 % se ještě vešel kraj Ústecký a Pardubický.

Graf 4: Stáří obchodní společnosti v roce zániku

 

 

Pramen: portál cribis.cz, CRIF – Czech Credit Bureau