CRIF-czech.jpg

Nejvíce osobních bankrotů bylo v srpnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji - 237 z celkových 1534

​V srpnu bylo vyhlášeno pouze 99 bankrotů obchodních společností, o 34 méně než v červenci. Bankrotů živnostníků bylo vyhlášeno 694 (o 43 více než v červenci), což je druhý nejhorší výsledek v letošním roce. Plných 91 % srpnových bankrotů živnostníků bylo řešeno formou oddlužení. Vyplývá to z analýzy Czech Credit Bureau, která se problematikou bankrotů dlouhodobě zabývá.

„V srpnu bylo podáno 149 návrhů na bankrot obchodních společností (o 65 méně než v červenci), což je nejnižší počet za jeden měsíc v letošním roce. Bylo podáno 810 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů, a to je o 216 méně než v červenci, který byl měsícem s dosud rekordním počtem návrhů bankrot,“ uvedla analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v srpnu vyhlášeno v odvětví služeb (33 bankrotů) a ve stavebnictví (26 bankrotů). Z krajů vedla Praha (39 bankrotů), následovaná Moravskoslezským krajem (16 bankrotů). V Jihočeském a Libereckém kraji nebyl vyhlášen ani jeden bankrot obchodních společností.

Nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo v srpnu vyhlášeno v Ústeckém kraji (104 bankrotů) a v Moravskoslezském kraji (103 bankrotů). Nejméně přispěla k celkovému počtu bankrotů živnostníků Praha (17 bankrotů) a kraj Vysočina (25 bankrotů).

Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

 

Osobní bankroty v srpnu poklesly

V srpnu bylo vyhlášeno 1 534 osobních bankrotů, o 69 bankrotů méně než v červenci. Srpen tak vykázal druhý nejnižší počet osobních bankrotů za jeden měsíc v letošním roce. V průměru bylo letos vyhlášeno 1 648 osobních bankrotů měsíčně (pro srovnání - v loňském roce to bylo 1 597).

V srpnu bylo podáno 1 648 návrhů na osobní bankrot, a to je o 218 návrhů méně než v červenci. Počet návrhů na osobní bankrot se meziročně o 4 % snížil. V jednom měsíci letošního roku bylo v průměru podáno 1 883 návrhů na osobní bankrot, zatímco v loňském roce to bylo 2 181 návrhů.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v srpnu vyhlášeno Moravskoslezském (237 bankrotů) a Ústeckém (190 bankrotů) kraji, nejméně v kraji Vysočina (34 bankrotů).

Graf 2: Osobní bankroty

 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.