CRIF-czech.jpg

Meziroční propad základního kapitálu nových firem v ČR o 60 %

​V prvním pololetí roku 2014 vzniklo 12 504 kapitálových společností, což je o 473 společností více, než během prvních 6 měsíců minulého roku. K výrazným změnám došlo především v kapitálové vybavenosti – ve sledovaném období roku 2013 nateklo do kapitálových společností více než 12,3 miliard Kč, v letošním roce to však bylo pouze 4,8 miliardy Kč. To představuje meziroční propad o více než 60 %. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, vycházející z dat portálu www.informaceofirmach.cz a z aplikace komplexních obchodních informací Cribis.

Počátek roku 2014 přinesl zjednodušení pro založení společností s ručením omezeným. I přesto však nedošlo k jejich výraznému nárůstu. Změny v Občanském zákoníku však zapříčinily vznik nových specifických typů společností, jako je například Sdružení, Organizační jednotky sdružení a Zájmová sdružení právnických osob. Během prvních 6 měsíců letošního roku tak vzniklo celkem 19 381 nových společností, což je o 5 200 společností více než v loňském roce během stejného období.

Základní kapitál nově založených společností

Srovnávaná období se liší především z hlediska kapitálové vybavenosti. Zatímco v prvním pololetí roku 2013 nateklo do kapitálových společností více než 12,3 miliard Kč, v letošním roce to bylo pouze 4,8 miliardy Kč, což představuje meziroční propad o více než 60 %.

K velkému rozdílu mezi loňským a letošním rokem přispěly jak společnosti s ručením omezeným, tak také akciovky. Počet nově založených akciových společností poklesl z 310 na 192, změnila se však také průměrná výše základního vkladu. Ta dosáhla v loňském roce téměř 18 milionů Kč, zatímco údaje za první pololetí letošního roku hovoří pouze o necelých 9 milionech. Oba faktory se potom odrazily v celkové sumě základního kapitálu, která během prvních 6 měsíců loňského roku byla jen okolo 1,7 miliard Kč, což představuje oproti roku 2013 pokles o téměř 70 %. Za první pololetí loňského roku totiž do akciovek nateklo více než 5,5 miliardy Kč.

„Naproti tomu pokles celkové kapitálové vybavenosti nově vzniklých společností s ručením omezeným lze zcela jednoznačně přičíst na vrub novým podmínkám pro jejich založení, neboť jejich počet z roku na rok mírně vzrostl,“ vysvětluje Jan Cikler, projektový manažer aplikace Cribis a portálu www.informaceofirmach.cz.

Téměř dvě třetiny společností s ručením omezeným, založené v prvním pololetí roku 2014, měly základní kapitál nižší než 200 tisíc Kč. Naopak symbolickou jednokorunovou výši základního kapitálu využilo jen 8 % podnikatelů. Více než polovina společností s ručením omezeným vstupovala letos na trh se základním kapitálem do výše 50 tisíc Kč.

„I přes větší volnost při zakládání s. r. o., kterou mají podnikatelé počínaje letošním rokem, bylo letos založeno nejvíce společností právě se základním kapitálem ve výši 200 tisíc Kč (32 %). Naopak společností s kapitálem vyšším než 200 tisíc byla pouhá 4 %, stejný podíl jako v loňském roce,“ dodal Jan Cikler. Průměrná výše základního kapitálu vloženého do společnosti s ručením omezeným dosáhla během prvního pololetí letošního roku 253 tisíc Kč, což je o více než 300 tisíc méně, než v loňském roce. Celková kapitálová vybavenost nově vzniklých společností s ručením omezeným poklesla z 6,8 miliard Kč v roce 2013 na 3,1 miliardy Kč.