CRIF-czech.jpg

V roce 2013 zbankrotovalo třináct set obchodních společností, téměř 4 a půl tisíce živnostníků a 19 tisíc soukromých osob

​Dynamika růstu počtu osobních bankrotů se začíná zpomalovat. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která se problematikou bankrotů dlouhodobě zabývá.

V loňském roce bylo vyhlášeno 4 417 bankrotů živnostníků, o dvě tisícovky více než v roce 2012. Také návrhů na bankrot živnostníků rapidně přibylo – vykázaly 71% nárůst oproti předchozímu roku a vyšplhaly se až na 6 878. Naopak bankrotů obchodních společností bylo loni vyhlášeno 1 379, pouze o 3 % více než o rok dříve. Počet návrhů na bankrot obchodních společností se vloni dokonce nepatrně snížil, podáno bylo 4 538 návrhů.

„Počet bankrotů živnostníků pravděpodobně poroste i nadále, i když hlavně z důvodů oddlužení, které soudy povolují živnostníkům častěji než dříve,“ uvedla vedoucí analytického oddělení CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

V roce 2012 bylo oddlužení aplikováno na 74 %, loni už na celých 80 % bankrotů fyzických osob podnikatelů. „Meziroční růst skutečných bankrotů fyzických osob podnikatelů (tedy těch bez oddlužení) v roce 2013 byl 45 %, v roce 2012 to bylo pouze 17 %,“ upřesnila Věra Kameníčková.

V prosinci bylo vyhlášeno 89 bankrotů obchodních společností a 426 bankrotů fyzických osob podnikatelů. Návrhů na bankrot obchodních společností v prosinci přibylo. „Bylo jich podáno 568, což je o 169 více než v listopadu. Jedná se o nejvyšší počet návrhů na bankrot obchodních společností podaných za jeden měsíc od ledna roku 2008,“ upozorňuje Kameníčková. Naopak počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů oproti listopadu klesnul o stovku na 644 návrhů.

Osobní bankroty

V prosinci bylo vyhlášeno 1 654 osobních bankrotů, což je o 26 bankrotů více než v listopadu. Naopak počet návrhů na osobní bankrot se oproti předchozímu měsíci o dvě stovky snížil a dosáhl hodnoty 2 298.

V roce 2013 bylo vyhlášeno 19 165 osobních bankrotů, a to je o 2 209 bankrotů více než v roce 2012. Meziročně se tak počet osobních bankrotů zvýšil o 13 %, což je podstatně nižší dynamika než v předchozích letech. Počet návrhů na osobní bankrot přesáhl v roce 2013 výše 26 tisíc, meziročně se zvýšil o 10 %.

„Podíl odmítnutých a zamítnutých návrhů na osobní bankrot se postupně snižuje, což svědčí o tom, že lidé se postupně učí využívat institut osobního bankrotu pro řešení obtížné finanční situace,“ domnívá se Věra Kameníčková.

Od ledna 2008 bylo vyhlášeno více než 57 tisíc osobních bankrotů a podáno více než 84 tisíc návrhů na něj. Přes rychlý počáteční růst osobních bankrotů se jejich dynamika v posledním roce výrazně snížila. Z celkového počtu návrhů bylo v celém období soudy 17 % odmítnuto (většinou pro formální nedostatky) a 0,4 % návrhů bylo zamítnuto, protože žadatel nesplňoval všechny podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu.

Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)


Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Graf 2: Osobní bankroty


Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.