CRIF-czech.jpg

V dubnu zbankrotovalo 115 obchodních společností a 721 živnostníků.

​Osobní bankroty si v dubnu udržely stabilní úroveň – zbankrotovalo 1 764 osob, pouze o osm více než v březnu. Narostl ovšem počet firemních bankrotů (u obchodních společností o 12 bankrotů a u fyzických osob podnikatelů o 108 bankrotů více). Ze 721 bankrotů fyzických osob podnikatelů jich bylo 97 % řešeno formou oddlužení, tedy stejným postupem jako v případě osobních bankrotů. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která se problematikou bankrotů dlouhodobě zabývá.

„Během dubna bylo podáno 246 návrhů na bankrot obchodních společností a 968 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů. Je to o 25 návrhů na bankrot obchodních společností a o 52 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů více než v březnu,“ uvedla analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková. Jedná se o nejvyšší počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů podaných v jednom měsíci od ledna roku 2008. 

Meziročně se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů zvýšil o 82 %. Mnohem rychleji se jejich počet zvyšoval v kraji Libereckém a Královéhradeckém. Mírnější dynamiku pak vykázal kraj Olomoucký a Ústecký.

V dubnu bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v odvětví služeb. Spolu s odvětvím obchodu a pohostinství tvořily téměř 60 % všech bankrotů. V průměru připadlo na 10 000 obchodních společností 33,6 bankrotu. Mnohem více to bylo v odvětví stavebnictví (64,6 bankrotu), nejméně pak v odvětví služeb (26,9 bankrotu).

V Praze bylo v dubnu vyhlášeno nejvíce bankrotů obchodních společností (47), na druhé místo se dostal Jihomoravský kraj (16). Pouze jeden bankrot obchodní společnosti byl vyhlášen v Ústeckém kraji. V přepočtu na 10 tisíc obchodních společností však nejvíce bankrotovaly firmy v Královéhradeckém kraji (46,6) a ve Zlínském kraji (45), nejméně pak v Karlovarském kraji (27,1) a v Praze (27,7).

Počet bankrotů obchodních společností se meziročně snížil o 5 %. Mnohem razantnější snížení vykázal Jihočeský kraj (pokles o 32 %) a kraj Vysočina (pokles o 24 %). Na druhé straně se počet bankrotů obchodních společností meziročně zvýšil o 41 % v Libereckém kraji a o 12 % v Královéhradeckém kraji.

Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Osobní bankroty v dubnu 2014

V dubnu bylo vyhlášeno 1 764 osobních bankrotů, a to je pouze o 8 více než v březnu. V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno 19 880 osobních bankrotů, meziročně se jejich počet zvýšil o 10 %. Počet návrhů na osobní bankrot dosáhl v dubnu výše 2 093 a byl o 93 nižší než v březnu.

Nejvyšší počet osobních bankrotů vykázal v dubnu ve Středočeském (240) a v Ústeckém kraji (219), nejméně pak v kraji Vysočina (43) a v Pardubickém kraji (56).

Meziročně se počet osobních bankrotů nejrychleji zvyšoval v kraji Jihomoravském a Zlínském (o 44 %, resp. 33 %). Ve čtyřech krajích se počet osobních bankrotů meziročně snížil, nejvíce to bylo v Pardubickém kraji (pokles o 21 %).

Graf 2: Osobní bankroty

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.