CRIF-czech.jpg

V březnu zbankrotovalo ještě více živnostníků než v únoru. Prudce přibylo i návrhů na jejich bankrot.

​Opět se tak jedná o nejhorší číslo od ledna roku 2008. Naopak osobních bankrotů v březnu ubylo o 185 a vyhlášeno jich tak bylo 1756. V březnu ubylo i bankrotů obchodních společností – bylo jich vyhlášeno 103, což je o 28 méně než v únoru. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která se problematikou bankrotů dlouhodobě zabývá.

„Návrhů na bankrot živnostníků bylo podáno 916, což o 142 více než v únoru a zároveň i zdaleka nejvyšší počet za jeden měsíc od ledna 2008,“ uvedla analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková. Také návrhů na bankrot obchodních společností bylo v březnu více než v únoru. Bylo jich podáno 221.

Za posledních 12 měsíců bylo podáno 4 010 návrhů na bankrot obchodních společností, tedy o 446 méně než o rok dříve. V případě fyzických osob podnikatelů byl naopak zaznamenán nárůst o 2 872 návrhů na celkových 7 598. „Meziročně se tak počet návrhů na bankrot obchodních společností snížil o 10 %, zatímco počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů se o 60 % zvýšil,“ dodala Věra Kameníčková. Naprostou většinu z nich však mělo formu oddlužení.

V březnu bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v odvětví služeb a obchodu a pohostinství. Na tato dvě odvětví připadlo téměř 60 % všech bankrotů. Téměř třetina březnových bankrotů obchodních společností byla vyhlášena v Praze a 16 % v Moravskoslezském kraji. V kraji Vysočina nebyl vyhlášen ani jeden bankrot.

Nejvíce bankrotů živnostníků bylo v březnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (98) a v Karlovarském kraji (62), nejméně jich bylo ve Zlínském a Jihomoravském kraji.

Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Osobní bankroty v březnu 2014

V březnu bylo vyhlášeno 1 756 osobních bankrotů, což je o 185 méně než v únoru. V posledních 12 měsících bylo vyhlášeno 19 791 osobních bankrotů, a to je o 2 060 více než v předchozím období. Meziročně se počet osobních bankrotů zvýšil o 12 %, což je podstatně nižší dynamika než v předchozích letech.

Počet návrhů na osobní bankrot podaných v březnu dosáhl výše 2 186 a bylo jich o 151 více než v únoru. Za posledních 12 měsíců bylo podáno 25 814 návrhů, což je o 1 369 více než v předchozím období. Meziročně se tak jejich počet zvýšil o 6 %.

Nejvyšší počet osobních bankrotů v březnu vykázal Středočeský kraj (254) a kraj Moravskoslezský (221). Nejméně jich nalezneme v kraji Vysočina (49) a Libereckém (61). V posledních 12 měsících byl vyhlášen nejvyšší počet osobních bankrotů opět ve Středočeském kraji (2 689) a dále v kraji Ústeckém (2 488). Nejméně k jejich celkovému počtu přispěl kraj Vysočina (562) a Pardubický kraj (843).

Graf 2: Osobní bankroty

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.