CRIF-czech.jpg

V únoru zbankrotovalo historicky nejvíce lidí i živnostníků

​Ve srovnání s předchozím měsícem se počet bankrotů živnostníků zvýšil o 180 a počet osobních bankrotů narostl o 394. Dalších 131 bankrotů bylo vyhlášeno u obchodních společností, což je o 46 bankrotů více než v lednu. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která se problematikou bankrotů dlouhodobě zabývá.

„Vyšší únorové údaje za bankroty podnikatelských subjektů do jisté míry kompenzují meziměsíční pokles v lednu letošního roku,“ vysvětluje vedoucí analytického oddělení CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková. Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 1 344 bankrotů obchodních společností, což je meziroční pokles o 18 bankrotů. Za stejné období bylo vyhlášeno 4 776 bankrotů fyzických osob podnikatelů a jejich počet se za toto období zvýšil o 78 %.  Naprostá většina bankrotů měla formu oddlužení (82 %).

Návrhů na bankrot obchodní společnosti bylo podáno 189, což je o 24 více než v lednu. „Jak v lednu, tak v únoru bylo podáno podstatně méně návrhů na bankrot obchodních společností než v předchozích měsících. Obdobně nízké hodnoty byly zaznamenány začátkem roku 2008,“ upřesňuje Kameníčková. Naopak počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů dosáhl v únoru nejvyšší hodnoty za jeden měsíc. Bylo podáno 774 návrhů, o 238 více než v lednu.

V únoru letošního roku vykázala nejvíce bankrotů z obchodních společností odvětví obchod a služby. Jejich podíl na celkovém počtu dosáhl výše 70 %. Tato odvětví vyhlásila nejvíce bankrotů za uplynulých 12 měsíců. K nejvyššímu meziročnímu poklesu bankrotů obchodních společností došlo v odvětví zpracovatelského průmyslu, a to o 10 %.

Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Osobní bankroty v únoru 2014

V únoru bylo vyhlášeno nejvíce osobních bankrotů za jeden měsíc od roku 2008, a to 1 941. Oproti měsíci lednu narostl počet bankrotů o 394. Za posledních 12 měsíců bylo celkově vyhlášeno 19 604 osobních bankrotů, tedy o 2 124 bankrotů více než v předchozím období. „Meziročně se však počet osobních bankrotů zvýšil pouze o 12 %, dynamika je podstatně mírnější než v předchozích letech,“ uklidňuje Věra Kameníčková. Návrhů na osobní bankrot bylo v únoru podáno 2 035, což je o 344 návrhů více než v lednu.

Od ledna 2008 bylo vyhlášeno téměř 61 000 osobních bankrotů. Z důvodů nedodržení podmínek osobního bankrotu jich soudy zrušily cca 1 %. Podaných návrhů bylo necelých 88 000. Pro formální nedostatky soudy odmítly kolem 17 % návrhů, necelých 0,5 % návrhů na osobní bankrot bylo zamítnuto, protože dlužník nesplňoval podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu.

Graf 2: Osobní bankroty

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.