CRIF-czech.jpg

Pozor na společnosti, které nezveřejnily číslo účtu v registru plátců DPH.

​Plátci DPH se zveřejněným účtem jsou spolehlivějšími obchodními partnery než subjekty, které účet dosud nezveřejnily. Největší rozdíly jsou u veřejných obchodních společností a společností komanditních. Vyplývá to z analýzy dat o firmách a podnikatelích dostupných v aplikaci Cribis.

„Výsledky naznačují, že existuje určitá souvislost mezi zveřejněním čísla bankovního účtu pro odvod DPH a výskytem negativních informací, jako je například předlužení, nebo exekuce,“ uvedla analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková. Pouze 66 % obchodních společností -plátců DPH, které číslo bankovního účtu nezveřejnily, nevykazuje žádné negativní chování. U obchodních společností se zveřejněným číslem bankovního účtu je bez negativních záznamů celých 76 % z nich.

Alespoň jedna negativní informace byla aplikací Cribis zaznamenána u 24 % společností s ručením omezeným, které zveřejnily účet. Avšak mezi těmi, které svůj účet nezveřejnily, to bylo o deset procent více, tedy 34 %. Ještě větší rozdíl v důvěryhodnosti je u akciových společností. Mezi těmi, které číslo účtu nepředaly, je dvakrát více rizikových, než mezi akciovkami, které tak již učinily. Absolutně největší rozdíly jsou u veřejných obchodních společností a komanditních společností, kde je tento poměr dokonce téměř trojnásobný.

„Relativně více společností s negativní informací figuruje mezi těmi, které dosud číslo účtu na registr plátců DPH nepředaly a obchodování s nimi tak vyžaduje větší obezřetnost,“ upozornila Kameníčková.

Tabulka: Výskyt negativních informací u obchodních společností

Pramen: Registr plátců DPH, Cribis.cz

Graf: Vybraní plátci DPH a výskyt negativních informací

Pramen: Registr plátců DPH, Cribis.cz

Vysvětlivky:
111 - veřejná obchodní společnsot (v. o. s.)
112 - společnost s ručením omezeným (s. r. o.)
113 - společnost komanditní (k. s.)
121 - akciová společnost (a. s.)