CRIF-czech.jpg

Skutečně se muži zajímají o své finanční závazky častěji než ženy?

​Naopak ženy se starají o rodinnou kasu a rozhodují o běžných denních výdajích. Tyto informace o finančním chování českých domácností v minulosti potvrdila už řada průzkumů. Z pohledu dluhů si on-line své úvěry a závazky překvapivě hlídají spíše muži. Dokazují to aktuální statistiky portálu www.kolikmam.cz.

„Do portálu kolikmam.cz se zaregistrovalo již 3 000 uživatelů, přičemž 70 % z nich tvoří muži. Původně jsme přitom předpokládali, že zájem o on-line kontrolu svých finančních závazků, a s tím spojené odpovědné zadlužování, projeví spíše ženy, případně, že bude zájem vyvážený,“ říká Romana Knyblová, projektová manažerka portálu kolikmam.cz. Co do počtu úvěrových smluv na trhu je zastoupení mezi muži a ženami takřka vyrovnané 57 % vs. 43 %, nicméně co do objemu dlouhodobého a krátkodobého dluhu situace na úvěrovém trhu koresponduje s výše zmíněnou statistikou zaregistrovaných uživatelů v portálu kolikmam.cz.

 
„Tyto údaje neznamenají, že se ženy o osobní finance zajímají méně než muži. Jsou to však stále ještě muži, kteří mají obvykle vyšší příjem než ženy, a proto mají větší šanci uspět při žádosti o půjčku. Navíc, mezi zaregistrovanými uživateli mají nejvyšší zastoupení lidé ve věku 25 až 40 let. A to je i věkové období, ve kterém značná část žen bude nebo již je na mateřské či rodičovské dovolené, nebo má krátce po ní, a proto jejich příjmy kolísají. Starost o splácení dluhu tak obvykle patří mužům,“ dodává Knyblová.

 

Největší zájem je v Praze

Zdaleka nejvíce žádostí o získání on-line přístupu k úvěrovým zprávám z Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, ukazujících přehledně aktuální stav splácení osobních finančních závazků, přichází od obyvatel Prahy. Naopak nejnižší zájem o službu je na Vysočině a v Karlovarském kraji.

 

 
Portál kolikmam.cz je unikátním společným projektem Bankovního a Nebankovního registru klientských informací a je podporovaný bankami, stavebními spořitelnami, leasingovými, splátkovými a faktoringovými institucemi, které působí na českém finančním trhu a jsou uživateli registrů. Jeho jedinečnost spočívá v tom, že zaregistrovanému uživateli umožňuje kdykoli on-line přístup k jeho úvěrové zprávě z pohodlí domova či kanceláře.
 
Více informací naleznete na www.kolikmam.cz.