CRIF-czech.jpg

Bankroty se v červnu vrátily k rostoucímu trendu: zbankrotovalo 119 obchodních společností a 683 živnostníků

​Počet osobních bankrotů v červnu se opět zvýšil – bylo vyhlášeno 1 621 osobních bankrotů (o 207 více než v květnu). Meziročně se jejich počet zvýšil o 9 %, což je ale podstatně méně než v předchozích letech. Firemní společnosti se v červnu vrátily k rostoucímu trendu z dubna a po květnovém poklesu se opět zvýšily - vyhlášeno bylo 119 bankrotů obchodních společností (o 24 více než v květnu). Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se navýšil na 683 (o 56 více než v květnu). Vyplývá to z analýzy Czech Credit Bureau, která se problematikou bankrotů dlouhodobě zabývá.

„V červnu bylo podáno 207 návrhů na bankrot obchodních společností a 901 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů. Je to o jeden návrh méně na bankrot u obchodních společností a naopak o 73 návrhů více na bankrot fyzických podnikatelů než v květnu,“ uvedla analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 1 301 bankrotů obchodních společností (o 62 méně než v květnu) a 6 019 bankrotů fyzických osob podnikatelů (o 2 665 více než v květnu). Z celkového počtu bankrotů fyzických osob podnikatelů se vyřešilo formou oddlužení téměř 90 %. V průměru bylo za jeden měsíc vyhlášeno 108 bankrotů obchodních společností (meziroční pokles o 5 %) a 502 bankrotů fyzických osob podnikatelů (meziroční růst o 79 %). Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů bez případů řešených formou oddlužení se meziročně zvýšil o 34 %.

Největší podíl bankrotů obchodních společností vyhlášených v červnu bylo v odvětví služeb (42) a obchodu a pohostinství (41). Na tato dvě odvětví připadlo téměř 70 % bankrotů vyhlášených v červnu. Meziročně se počet bankrotů snížil ve všech odvětvích s výjimkou zemědělství. Nejvíce se jejich počet snížil v odvětví zpracovatelského průmyslu a poté i ve stavebnictví. 

Z celkového počtu bankrotů obchodních společností vyhlášených v červnu (119) jich na ty se sídlem v Praze připadlo 44. Druhým kraje byl Jihomoravský se 16 bankroty. Ani jeden bankrot obchodní společnosti nebyl v tomto měsíci vyhlášen v Karlovarském a Královéhradeckém kraji. Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil o 5 %. V případě bankrotů fyzických osob podnikatelů vyhlášených v červnu (683) jich nejvíce připadlo na Ústecký (111 bankrotů) a Moravskoslezský kraj (86 bankrotů). Nejnižší počet vykázala Praha (19 bankrotů) a kraj Vysočina (20 bankrotů). Meziročně se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů zvýšil o 79 %.

Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

 

Osobní bankroty v červnu 2014

V červnu bylo vyhlášeno 1 621 osobních bankrotů, což je o 207 více než v květnu. Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 19 884 osobních bankrotů, a to je o 1 717 více než v předchozím období. Meziročně se počet osobních bankrotů zvýšil o 9 %, což je podstatně méně než v předchozích letech. V průměru připadlo na jeden měsíc 1 657 osobních bankrotů.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v červnu vyhlášeno v Ústeckém (230 bankrotů) a Středočeském kraji (222 bankrotů), nejméně pak v kraji Vysočina (45 bankrotů) a Pardubickém kraji (55 bankrotů).

Meziročně se počet osobních bankrotů snížil ve čtyřech krajích, nejvíce to bylo v Pardubickém kraji (pokles o 27 %). O téměř třetinu se meziročně zvýšil počet osobních bankrotů v kraji Jihomoravském a Jihočeském.

Graf 2: Osobní bankroty

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.