CRIF-czech.jpg

V květnu výrazně ubylo bankrotů: zbankrotovalo 95 obchodních společností a 627 živnostníků.

​Počet osobních bankrotů v květnu výrazně klesl oproti předcházejícím měsícům – bylo vyhlášeno 1 414 osobních bankrotů, což je o 350 méně než v dubnu. Klesající trend bankrotů byl zaznamenán i u firem – vyhlášeno bylo 95 bankrotů obchodních společností, což je o 20 méně než v dubnu, a 627 bankrotů fyzických osob podnikatelů (o 94 méně než v dubnu). Vyplývá to z analýzy CRIF – Czech Credit Bureau, která se problematikou bankrotů dlouhodobě zabývá.

„V květnu bylo podáno 208 návrhů na bankrot obchodních společností a 828 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů. Je to o 38 návrhů na bankrot obchodních společností a 140 návrhů na bankrot fyzických podnikatelů méně než v dubnu. Nižší počet vyhlášených bankrotů podnikatelských subjektů a návrhů na ně byl ovlivněn i nižším počtem pracovních dnů v květnu,“ uvedla analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 1 291 bankrotů obchodních společností (o 88 méně než v předchozím období) a 5 681 bankrotů fyzických osob podnikatelů (o 3 202 více než v předchozím období). Z celkového počtu bankrotů fyzických osob podnikatelů jich bylo 87 % řešeno formou oddlužení. V průměru bylo za jeden měsíc vyhlášeno 108 bankrotů obchodních společností a jejich celkový počet se meziročně snížil o 14 %. Za jeden měsíc bylo vyhlášeno v průměru 473 bankrotů fyzických osob podnikatelů a jejich počet se meziročně zvýšil o 76 %. Ovšem počet bankrotů fyzických osob bez oddlužení se meziročně zvýšil o pouhé 1 %.

Téměř třetina bankrotů obchodních společností byla v květnu vyhlášena v odvětví obchod a pohostinství, spolu se službami se na celkovém počtu bankrotů tato dvě odvětví podílela necelými 60 %.

Z 627 bankrotů fyzických osob podnikatelů jich bylo v květnu nejvíce vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (16 %) a dále v kraji Ústeckém (15 %). Nejméně to bylo v kraji Vysočina a Zlínském (po 3 %). Meziročně se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů zvýšil o 76 %. Mnohem více to bylo v kraji Královéhradeckém a Libereckém. Naopak, mnohem nižší dynamiku vykázal Ústecký a Olomoucký kraj.

Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

 

Osobní bankroty v dubnu 2014

V květnu bylo vyhlášeno 1 414 osobních bankrotů, což je o 350 méně než v dubnu. Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 19 634 osobních bankrotů, a to je o 1 455 bankrotů více než v předchozím období. Meziročně se počet osobních bankrotů zvýšil o 6 %, což je podstatně méně než v předchozích letech. Na jeden měsíc připadlo v průměru 1 636 osobních bankrotů.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v květnu vyhlášeno ve Středočeském kraji (216 bankrotů) a v Moravskoslezském kraji (190 bankrotů), nejméně pak v kraji Vysočina (30 bankrotů) a v Libereckém kraji (50 bankrotů).
Meziročně se počet osobních bankrotů zvýšil v devíti krajích. Nejvíce to bylo v Jihomoravském kraji (+ 38 %) a v Jihočeském kraji (+ 29 %). Pokles v počtu osobních bankrotů byl meziročně nejvyšší v Pardubickém kraji (- 24 %) a v Královéhradeckém kraji (-15 %).

Graf 2: Osobní bankroty

 

 

 

 Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.