CRIF-czech.jpg

Počet návrhů na bankrot obchodních společností klesá již 5 měsíců v řadě

​Bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo vyhlášeno 374, o 29 více než v předchozím měsíci. Po dvou měsících poklesu se znovu zvýšil i počet osobních bankrotů.

„Zatímco počet návrhů na bankrot obchodních společností již téměř půl roku klesá, počet návrhů na bankroty živnostníků se opět zvýšil. V tomto měsíci soudy obdržely 339 návrhů na bankrot obchodních společností (o 8 méně než v červnu) a 528 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů (o 48 více než v červnu),“ uvedla vedoucí analytického oddělení CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.  Naprostá většina bankrotů živnostníků (více než 80 % z nich) je řešena formou oddlužení, která se používá i u osobních bankrotů.

V červenci byla více než třetina bankrotů obchodních společností vyhlášena v Praze (37), druhý nejvyšší počet vykázal Jihomoravský kraj (17). Pouze po jedné obchodní společnosti zbankrotovalo v kraji Vysočina a v Libereckém kraji. Ve skupině fyzických osob podnikatelů bylo v červenci vyhlášeno nejvíce bankrotů v Ústeckém a Moravskoslezském kraji (shodně po 60). Nejméně živnostníci bankrotovali v Jihomoravském kraji (2) a na Vysočině (5).

Meziročně se nejrychleji počet bankrotů obchodních společností zvýšil ve Středočeském (o 40 %) a v Pardubickém kraji (o 30 %). V sedmi krajích se ale jejich počet meziročně snížil. Nejvíce to bylo v Jihočeském a Karlovarském kraji (o 19 % a o 18 %). U živnostníků byl nárůst markantnější. „Nejrychleji se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů meziročně zvýšil v Karlovarském (o 991 %) a Plzeňském kraji (o 758 %). Nejnižší růst dosáhl Moravskoslezský (16 %) a Olomoucký kraj (18 %),“ upřesnila Věra Kameníčková.

V červenci vykázalo nejvyšší počet bankrotů obchodních společností odvětví služeb a poté odvětví obchod a pohostinství, nejméně pak zemědělství a dobývání. Za posledních 12 měsíců vykázalo nejvíce bankrotů obchodních společností opět odvětví služeb a obchod a pohostinství. Nejrychleji se meziročně počet bankrotů zvýšil v odvětví služeb (15 %) a ve stavebnictví (10 %). Nejvíce bankrotů na 10 000 obchodních společností připadlo odvětví stavebnictví (73,2) a za ním se umístilo odvětví zpracovatelského průmyslu (61,5).

Osobní bankroty v červenci 2013

„V červenci bylo vyhlášeno 1 520 osobních bankrotů, což je o 32 více než v červnu. V témže měsíci lidé podali 2 096 návrhů na osobní bankrot, a to je o 148 více než v předchozím měsíci,“ informovala Věra Kameníčková.

Meziročně počet osobních bankrotů vzrostl o 26 %, a to je výrazné snížení dynamiky ve srovnání s předchozími lety. V období od srpna 2012 do července 2013 podali lidé 25 248 návrhů na osobní bankrot, tedy o 17 % více než o rok dříve.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v červenci vyhlášeno v Ústeckém kraji (250) a ve Středočeském kraji (212). Nejmenší počet vykázal kraj Vysočina (32) a po něm pak Zlínský kraj (47). Nejrychleji se počet osobních bankrotů meziročně zvýšil v Pardubickém kraji (o 98 %) a v kraji Jihomoravském (o 58 %). Počet osobních bankrotů se meziročně snížil pouze v jenom kraji, a to v Plzeňském (o 3 %). Pouze o 1 % se jejich počet zvýšil v Karlovarském kraji.

Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Graf 2: Osobní bankroty

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.