CRIF-czech.jpg

Osobní bankrot v číslech


Graf převzat z Aktuálně.cz, zdroj dat: Cribis.cz

"Počet návrhů na osobní bankrot se zvyšuje o něco pomaleji než počet osobních bankrotů, s výjimkou prvního roku platnosti tohoto nástroje. Tím pádem se postupně zlepšuje relace mezi počtem osobních bankrotů a návrhem na ně. To svědčí o tom, že doba od podání návrhu na osobní bankrot do jeho vyhlášení se postupně zkracuje," komentuje data Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

 

Graf převzat z Aktuálně.cz, zdroj dat: Cribis.cz

Srovnání dat za první pololetí roku 2013 se stejným obdobím roku 2012 ukazuje, že i rok 2013 přinese nový rekordní počet osobních bankrotů. 

 

 

 Graf převzat z Aktuálně.cz, zdroj dat: Cribis.cz

Porovnání dynamiky meziročního růstu v jednotlivých letech pak odhaluje značný posun. Růst postupně klesal z řádů stovek procent o řád níže a meziroční data za první pololetí roku 2013 pak ukazují, že růst se postupně blíží k řádům ve výši jednotek procent. To může značit stabilizaci hladiny celkového počtu osobních bankrotů pro příští roky. „Počáteční rychlý růst počtu osobních bankrotů se vyskytuje ve všech zemích, které tento nástroj používají. Na jejich růst má vliv nejen aktuální finanční situace domácností, ale i postupné seznamování se s tím, jak tento nástroj používat, a to jak na straně lidí, tak i soudů. I když se roční dynamika osobních bankrotů dosti razantně snižuje, téměř 60 % celkového počtu osobních bankrotů bylo vyhlášeno v posledních 18 měsících (leden 2012 až červen 2013),“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

 

Graf převzat z Aktuálně.cz, zdroj dat: Cribis.cz

Kraje se liší počtem obyvatel, což počet osobních bankrotů jistě ovlivňuje, proto situaci krajů lépe zachytí statistika, která počet bankrotů přepočítá na 10 tisíc obyvatel. „Nejméně osobních bankrotů v takovém případě vykazuje Praha (15,8), která si toto prvenství udržuje poslední tři roky, i když odstup od průměru se postupně snižuje. Na druhém místě je kraj Vysočina (20,6), který jako jediný kraj má v každém roce hodnoty nižší, než byl průměr za všechny kraje. Téměř dvojnásobné hodnoty než je průměr nalezneme u Karlovarského kraje (95,7) a poměrné vysoké hodnoty má i Ústecký kraj (79),“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

 

Graf převzat z Aktuálně.cz, zdroj dat: Poradna při finanční tísni

Graf převzat z Aktuálně.cz, zdroj dat: Poradna při finanční tísni

Zdroj: Aktuálně.cz, 5. 8. 2013, autoři Jiří Hovorka, Tomáš Kunc, Štěpán Plaček