CRIF-czech.jpg

20 tisíc osobních bankrotů. Více jich patrně letos nebude.

​Ačkoli bylo v listopadu podáno nejvíce návrhů na bankrot, počet vyhlášených osobních bankrotů oproti měsíci říjnu klesl z 1 747 na 1 628. Počet firem, které vyhlásily bankrot, mírně stoupl. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která se problematikou bankrotů dlouhodobě zabývá.

V listopadu letošního roku bylo vyhlášeno 130 bankrotů obchodních společností, o 18 více než v říjnu. Množství podaných návrhů na bankrot stouplo o 16 žádostí, na 399. Počet fyzických osob podnikatelů, kteří minulý měsíci vyhlásili bankrot, byl 420, což je o 34 více než v předchozím měsíci. Většina z těchto případů (téměř 80 %) byla řešena formou oddlužení. V listopadu obdržely soudy 741 návrhů na bankrot živnostníků, tedy o 53 více než v předchozím měsíci.

„Očekáváme, že počet bankrotů obchodních společností v letošním roce bude stejný případně nepatrně nižší než v roce 2012. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se meziročně zvýší, i když růst bude o něco nižší než v roce 2012,“ předpokládá vedoucí analytického oddělení CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Stejně jako v posledních 12 měsících, bylo i v listopadu nejvíce bankrotů obchodních společností, vyhlášeno v odvětví obchodu a pohostinství (42) a služeb (40). V odvětví služeb se počet bankrotů obchodních společností meziročně zvýšil o 4 % a ve zbývajících hlavních odvětví se naopak o 4 % snížil. Odvětví služeb si stále drží nejnižší počet bankrotů (26) na 10 000 obchodních společností. Naopak nejvíce bankrotů na 10 000 společností nalezneme v odvětví stavebnictví (71) a zpracovatelském průmyslu (56).

Osobní bankroty v listopadu 2013

V listopadu došlo k poklesu počtu (o 119) vyhlášených osobních bankrotů. Podaných návrhů bylo 2 497, a to je jednak o 13 návrhů více než předchozí měsíc, ale zároveň se jedná o nejvyšší počet návrhů za jeden měsíc od zavedení osobního bankrotu.

Meziročně se počet osobních bankrotů zvýšil o 12 %. “Očekáváme, že počet osobních bankrotů v letošním roce bude nižší než 20 000. Ačkoli tento počet bude v letos vyšší než v roce loňském, dynamika růstu bude oproti předchozím rokům podstatně nižší. Ve třech krajích se počet bankrotů dokonce meziročně snížil – nejvíce v Plzeňské kraji, dále v Karlovarském a Olomouckém,“ doplnila na závěr Kameníčková.

Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Graf 2: Osobní bankroty

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.