CRIF-czech.jpg

V říjnu skokově narostly návrhy na bankrot

​V říjnu bylo podáno 383 návrhů na bankrot obchodních společností, a to je letos nejvyšší měsíční hodnota. Počet podaných návrhů na bankrot živnostníků dosáhl 688, tedy absolutně nejvíce od ledna roku 2008. Návrhů na osobní bankrot bylo v říjnu podáno celkem 2 484, o 541 návrhů více než v září. To je nejvyšší měsíční hodnota od zavedení osobního bankrotu. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která se problematikou bankrotů pravidelně zabývá.

V říjnu bylo vyhlášeno 112 bankrotů obchodních společností. „Ve srovnání s předchozím měsícem to je o 5 bankrotů méně. Meziměsíčně se snížil i počet bankrotů fyzických osob podnikatelů, a to o 32 na 386 bankrotů. Z toho bylo formou oddlužení vyřešeno 318 případů, 80% podíl oddlužení se drží již delší dobu,“ uvedla vedoucí analytického oddělení CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

„Počet návrhů na bankrot obchodních společností klesal už 8 měsíců v řadě, výrazné říjnové navýšení je v kontextu současného ekonomického vývoje překvapující,“ konstatovala Kameníčková. Za posledních 12 měsíců bylo podáno 4 344 návrhů na bankrot obchodních společností, což je o 282 návrhů méně než v předchozím období. V případě fyzických osob podnikatelů to bylo 6 443 návrhů, a to je o 2 891 více než v předchozím období. „Počet návrhů na bankrot obchodních společností se meziročně zvýšil pouze o 6 %, zatímco u fyzických osob podnikatelů došlo k růstu o 81 %,“ upřesnila Věra Kameníčková.

V říjnu bylo nejvíce bankrotů obchodních společností opět vyhlášeno v odvětví obchodu a pohostinství (49) a ve službách (36). Služby si však udržely nejnižší poměr zbankrotovaných vůči celkovému počtu společností v oboru. Naopak nejvíce bankrotů na 10 000 obchodních společností nalezneme v odvětví stavebnictví (71 bankrotů) a zpracovatelském průmyslu (56 bankrotů).

Osobní bankroty v říjnu 2013

V říjnu bylo vyhlášeno 1 747 osobních bankrotů, což je o 111 bankrotů více než v září. Je to nejvyšší počet osobních bankrotů vyhlášených za jeden měsíc od ledna roku 2008. Za posledních 12 měsíců bylo celkově vyhlášeno 18 744 osobních bankrotů, o 2 444 bankrotů více než v předchozím období. „Meziročně se však počet osobních bankrotů zvýšil pouze o 15 %, což je podstatně mírnější dynamika než v předchozích letech,“ uklidňuje Kameníčková.

Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Graf 2: Osobní bankroty

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.