CRIF-czech.jpg

Drtivá většina nespolehlivých plátců DPH jsou tzv. ready-made firmy

​Analytici společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., upozorňují na skutečnost, že mezi 28 dosud zveřejněnými nespolehlivými plátci DPH je hned 21 společností, které byly prodány jako ready-made. Z údajů dostupných z portálu komplexních informací o firmách cribis.cz je patrné, že většina z nich byla založena v roce 2012 nebo 2013 a značná část navíc změnila majitele již po druhé. Nízká pořizovací cena společností na klíč a rychlý pohodlný začátek podnikání často vedou k opakovaným změnám majitelů a jejich nezodpovědnému jednání.

„Z příkladu nespolehlivých plátců je zřejmé, že časté změny majitelů, a zároveň i jednatelů, naznačují nestandardní podnikatelské chování,“ varuje Jan Cikler, projektový manažer produktu Cribis ze společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. „Z celkového počtu ready-made společností, prodaných od roku 2010, bylo do jednoho roku předáno novému majiteli více než 15 tisíc subjektů, přibližně u 16 % z nich již aplikace cribis.cz eviduje nějakou negativní informaci. Přitom u ostatních společností je tento podíl o celé 2 procentní body nižší,“ upozorňuje Jan Cikler. Mezi negativní informace patří například předlužení společnosti, záznam v insolvenčním rejstříku, dluh vůči zdravotní pojišťovně a další.

Od roku 2010 vzniklo více než 19 tisíc ready-made společností, což je necelých 23 % z celkového počtu nově zapsaných společností. „Zatímco u ready-made společností prodaných od roku 2010, bylo do jednoho roku předáno novému majiteli 80 % společností, tedy více než 15 tisíc subjektů, mezi společnostmi založenými standardním způsobem jsme zaznamenali do jednoho roku po jejich zápisu do obchodního rejstříku změnu majitele pouze u jedné čtvrtiny z nich,“ srovnává Jan Cikler.

Od roku 1991 bylo založeno téměř 33 000 ready-made obchodních společností. Podle údajů v aplikaci cribis.cz došlo k většímu nárůstu prodejů ready-made společností po roce 2000. V roce 2006 bylo poprvé prodáno přes tisíc společností v jednom roce, v roce 2012 jich bylo již více než 5 000. V tomto roce se ready-made společnosti podílely na celkovém počtu nově zapsaných společností celou čtvrtinou.

„Chcete-li svoji firmu ochránit před finančními problémy a druhotnou platební neschopností, nezbývá vám, než průběžně sledovat informace o svých dodavatelích a odběratelích,“ radí Cikler. Na potenciálně nebezpečné chování firmy, tedy i časté změny statutárních orgánů, vás tak mohou automaticky upozorňovat zprávy z komplexního portálu o firmách. Doplněny jsou pravidelným monitoringem všech aktuálních informací z více než 30 zdrojů. Dostupná jsou data z insolvenčního rejstříku, Centrální evidence exekucí, portálu Ministerstva práce a sociálních informací zveřejňujícího návrhy na konkurz či z Generálního finančního ředitelství, a to včetně informací o nespolehlivých plátcích DPH či o zveřejněných účtech.