CRIF-czech.jpg

V roce 2012 bylo vyhlášeno 16 956 osobních bankrotů, firem zbankrotovalo 3 692

Počet vyhlášených osobních bankrotů dosáhl v prosinci 2012 počtu 1 296, což je o 269 méně než předcházející měsíc, nicméně o 221 více než v prosinci 2011. Stejně tak návrhů na osobní bankrot meziměsíčně ubylo – v prosinci jich bylo zaznamenáno 1 872, což je o 420 méně než v listopadu, ale o 180 více než v prosinci předcházejícího roku. Firemních bankrotů bylo v prosinci 2012 vyhlášeno celkem 312, což je o 58 méně než v listopadu, avšak o 101 více než v prosinci 2011. Celková roční statistika uzavřela s počtem 16 956 osobních a 3 692 firemních bankrotů, v obou případech tak meziroční nárůst činí 46 % proti roku 2011. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti CCB – Czech Credit Bureau.
 
V prosinci 2012 bylo podáno 801 návrhů na firemní bankrot, což je o 121 méně než v listopadu, ale o 108 více než v prosinci 2011. Meziměsíčně se snížil počet návrhů na bankrot jak u obchodních společností, tak u fyzických osob podnikatelů. „Pokles prosincové statistiky nastal u firemních i osobních bankrotů a stejně tak i v počtu návrhů na ně. Svoji roli v  tom zřejmě sehrál nižší počet pracovních dní v tomto měsíci,“ uvedla vedoucí analytického oddělení CCB – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.
 
V prosinci bylo nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno v Ústeckém kraji (50) a v Moravskoslezském kraji (48). Pouze 6 firemních bankrotů vykázal kraj Vysočina a 11 pak kraj Liberecký a Karlovarský. Za celý rok 2012 vykázal nejvyšší počet firemních bankrotů Moravskoslezský kraj (719) a Praha (479). Nejméně jich v tomto roce bylo v Karlovarském kraji (76) a kraji Vysočina (78).
 
Většinu celkového počtu firemních bankrotů v roce 2012 tvořili fyzické osoby podnikatelé – jejich podíl na celkovém počtu dosáhl 64 %, v roce 2011 to bylo 50 %. „V rámci bankrotů fyzických osob podnikatelů stoupá od roku 2011 počet těch, kterým soud povolil oddlužení, tedy postup jako v případě osobního bankrotu,“ řekla Věra Kameníčková.
 
V roce 2012 bylo podáno 8 614 návrhů na firemní bankrot, což je o 1 882 více než v roce 2011. Z celkového počtu návrhů podaných v roce 2012 se o něco více než polovina týkala obchodních společností. V roce 2011 to bylo 67 %.
 
V roce 2012 nejčastěji bankrotovaly obchodní společnosti z odvětví obchod a pohostinství (420 případů) a odvětví služeb (413 případů). Na tato odvětví připadlo více než 60 % všech bankrotů. Nejrychleji se počet bankrotů obchodních společností meziročně zvýšil v odvětví stavebnictví, a to o 17 %.
 
 
Osobní bankroty v roce 2012
 
Počet osobních bankrotů v roce 2012 vzrostl o 5 366 proti roku 2011 (nárůst 46 %). Zatímco v roce 2012 připadlo na 10 000 obyvatel 16 osobních bankrotů, v roce 2011 to bylo jen 11 osobních bankrotů.
 
Ve statistice osobních bankrotů existují značné rozdíly mezi jednotlivými kraji republiky. Nejvíce osobních bankrotů na 10 000 obyvatel připadlo v roce 2012 na Karlovarský kraj (téměř 41). Druhý v pořadí byl Královéhradecký kraj s 25,6 osobních bankroty na 10 000 obyvatel. Navzdory poměrně rychlému růstu osobních bankrotů v Praze (meziročně o 81 %) si tento kraj se 6 osobními bankroty na 10 000 obyvatel udržel pozici s nejnižším počtem osobních bankrotů. Druhou nejnižší hodnotu pak vykázal kraj Vysočina (8,6 osobních bankrotů na 10 000 obyvatel).
 
Za měsíc prosinec bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Ústeckém (2 263) a Středočeském kraji (2 056). Nejméně pak v kraji Vysočina (442) a ve Zlínském kraji (609). Meziročně se počet osobních bankrotů nejrychleji zvýšil v Pardubickém kraji a v kraji Vysočina (shodně o 85 %). Pouze o 10 % se počet osobních bankrotů meziročně zvýšil v Moravskoslezském kraji. I tak však byl v tomto kraji vyhlášen v roce 2012 třetí nejvyšší počet osobních bankrotů. Druhou nejnižší dynamiku růstu počtu osobních bankrotů vykázal Liberecký kraj (meziroční růst o 28 %).
 
„Ekonomika v letošním roce neporoste, reálné mzdy patrně také ne a bude přibývat nezaměstnaných. Stoupne tudíž i počet osob, které se svými dluhy nedokážou vyrovnat. Počet osobních bankrotů tak poroste, i když pomaleji než v letech 2008 a 2009,“ uvedla Věra Kameníčková.
 
Graf 1: Bankroty obchodních společností (PO) a fyzických osob podnikatelů (FOP)


Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.
 
Graf 2: Osobní bankroty
 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.