CRIF-czech.jpg

V dubnu po delší době poklesl počet bankrotů fyzických osob podnikatelů

​V dubnu bylo vyhlášeno 1 675 osobních bankrotů, o 106 více než v březnu. Bankrotujících obchodních společností v dubnu mírně přibylo, celkem jich vyhlásilo bankrot 131. Celkově však firemních bankrotů ubylo, v dubnu jich bylo vyhlášeno 453, což je o 8 méně než v březnu. Je to dáno snížením počtu bankrotů fyzických osob podnikatelů. I přes pokles na ně však stále připadají více než dvě třetiny firemních bankrotů. Celkem 80 % zbankrotovaných fyzických osob podnikatelů soudy v dubnu povolily oddlužení. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

„U bankrotů fyzických osob podnikatelů pozorujeme neustálý nárůst případů řešených oddlužením, tedy způsobem typickým pro nepodnikatelské subjekty. Zatímco v roce 2008 soudy povolily oddlužení pouze u 3 % případů, předloni se tak řešila už polovina případů, vloni dvě třetiny a letos se oddlužení aplikovalo průměrně v 79 % případů,“ uvedla vedoucí analytického oddělení CRIF – Czech Credit Bureau, Věra Kameníčková.

Počet návrhů na firemní bankrot v dubnu znovu vzrostl, bylo podáno 995 návrhů, z toho na fyzické osoby podnikatele připadlo 624 návrhů, tedy 63 %. To je nejvyšší počet od ledna 2008. Nejvíce firemních bankrotů bylo v dubnu vyhlášeno v Praze (56) a v Ústeckém kraji (55), nejméně v Libereckém kraji (10). Meziročně se počet firemních bankrotů zvýšil o 51 %.

Nejvyšší meziroční růst firemních bankrotů nastal v Karlovarském kraji (o 235 %) a dále pak v kraji Plzeňském (o 171 %). Naopak nejnižší meziroční dynamiku firemních bankrotů ve výši 16 % vykázaly Zlínský a Moravskoslezský kraj. Nejrychleji meziročně vzrostl počet bankrotů v odvětví služeb (růst o 15 %) a zpracovatelském průmyslu (růst o 8 %).

Za posledních 12 měsíců bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno opět v Praze, a to celá jedna třetina (450). Nejméně obchodních společností zbankrotovalo v Karlovarském kraji (28). Celkově se počet bankrotů obchodních společností meziročně zvýšil o 7 %, nejrychleji v Praze (růst o 20 %) a ve Středočeském kraji (růst o 16 %). V šesti krajích se jejich počet meziročně snížil, nejvíce v kraji Vysočina (o 23 %) a v kraji Libereckém (pokles o 12 %).

Osobní bankroty v dubnu 2013

V dubnu opět vzrostl počet bankrotů i návrhů na ně. „Více bankrotů za jeden měsíc bylo od ledna 2008 vyhlášeno pouze v říjnu minulého roku a v letošním lednu. Meziroční nárůst se přesto drží na 35 %, což je podstatně nižší dynamika než v předchozích letech. Počet návrhů na osobní bankrot podaných v dubnu vzrostl meziměsíčně o 339 na 2 354,“ uvedla Kameníčková.

Nejmenším počtem dubnových osobních bankrotů se mohou pochlubit dva moravské kraje, a to kraj Vysočina (52) a Zlínský kraj (69). Pouze 5% meziroční nárůst osobních bankrotů nastal v Moravskoslezském kraji.

Naopak nejvíce osobních bankrotů bylo v dubnu vyhlášeno ve Středočeském kraji, nejrychleji se meziročně počet osobních bankrotů zvýšil v Pardubickém kraji (o 117 %) a v Praze (o 60 %). Navzdory poměrně rychlému růstu Praha vykazuje stále nejmenší počet bankrotů na 10 000 obyvatel (6,7).

Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Graf 2: Osobní bankroty

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.