CRIF-czech.jpg

V březnu bylo vyhlášeno 1 569 osobních a 461 firemních bankrotů

​V březnu bylo vyhlášeno 1 569 osobních bankrotů, což je sice o 215 bankrotů více než v únoru, avšak o 126 méně než v lednu. Meziročně se počet osobních bankrotů zvýšil o 38 %, tedy podstatně pomaleji než v předchozích letech. Firemních bankrotů bylo v březnu vyhlášeno 461, což je o 18 více než v únoru. Za tímto nárůstem stojí nadále stoupající počet bankrotů fyzických osob podnikatelů, kteří se na březnových firemních bankrotech podíleli 74 %. Bankrotujících obchodních společností nadále ubývá. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

„Bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo v březnu 341, tedy o 19 více než v únoru. Je to nejvyšší údaj od ledna 2008. Soudy povolily oddlužení v 79 % případů,“ uvedla vedoucí analytického oddělení CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

V březnu bylo podáno 948 návrhů na firemní bankrot. Z toho připadlo na fyzické osoby podnikatele 574 návrhů, což je také nejvyšší hodnota za jeden měsíc od ledna 2008. Ve srovnání s únorovými údaji se počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů zvýšil o 127 případů, zatímco počet návrhů na bankrot obchodních společností se naopak o 7 případů snížil.

Nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášených v březnu se týkalo odvětví služeb, obchodu a pohostinství. Za posledních 12 měsíců bylo 60 % bankrotů obchodních společností také vyhlášeno v těchto dvou odvětvích.

Meziročně se počet bankrotů obchodních společností zvýšil o 6 %. Nejvyšší nárůst zaznamenal Středočeský kraj (22 %). Naopak v pěti krajích se počet bankrotů obchodních společností meziročně snížil, nejvíce v kraji Vysočina (o 26 %) a v Libereckém kraji (o 22 %).

Počet bankrotů obchodních společností meziročně vzrostl nejvíce v odvětví zpracovatelského průmyslu (12 %), následovalo stavebnictví s 10 procenty. Bankroty ve stavebnictví tak po delší době neobsadily první místo. Avšak v přepočtu na 10 000 obchodních společností toto odvětví vede s 71 bankroty. Nejméně bankrotů na 10 000 společností připadlo na odvětví služeb (25,5).

Osobní bankroty v březnu 2013

V březnu bylo vyhlášeno 1 569 osobních bankrotů, což je sice o 215 bankrotů více než v únoru, ale o 126 méně než v lednu. Počet osobních bankrotů za posledních 12 měsíců dosáhl výše 17 731, tedy o 4 879 více než v předchozím období. „Situace se začíná stabilizovat. Meziroční nárůst počtu osobních bankrotů zpomalil k 38 %, mnohem nižší dynamiku oproti předchozím rokům vykazují i počty návrhů na bankrot, které meziročně vzrostly pouze o 26 %,“ uvedla Věra Kameníčková.

V posledních 12 měsících připadlo na 10 000 obyvatel téměř 17 osobních bankrotů. O rok dříve to bylo 12 osobních bankrotů. Nejvíce osobních bankrotů na 10 000 obyvatel připadlo v Karlovarském kraji, a to téměř 40.

V březnu bylo podáno 2 390 návrhů na osobní bankrot, což je nejvyšší počet návrhů podaných za jeden měsíc od ledna 2008. Zároveň to je o 375 více návrhů než v únoru. Za posledních 12 měsíců bylo podáno 24 445 návrhů na osobní bankrot, a to je o 5 059 více než v předchozím období. Meziročně se mírně zlepšila relace mezi počtem podaných návrhů a počtem vyhlášených osobních bankrotů, což naznačuje urychlení procesu soudního projednávání.

Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Graf 2: Osobní bankroty

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.