CRIF-czech.jpg

Startuje evidence nespolehlivých plátců DPH, před riziky podnikání ale dostatečně neochrání

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau prověřila ve své databázi cribis.cz všechny registrované subjekty, zatím se však žádná společnost jako nespolehlivý plátce DPH neobjevila. Experti společnosti však upozorňují, že ze zákona vyplývá podnikatelům povinnost sledovat varovné informace o jejich dodavatelích nejen v evidenci nespolehlivých plátců, ale ve všech dostupných zdrojích, především v insolvenčním rejstříku, evidencích dlužníků a exekucí a dalších. Trn z paty mohou podnikatelům vytrhnout profesionální aplikace, díky kterým jsou informace z různých evidencí k dispozici na jednom místě. Více než 30 informačních zdrojů najednou je možné jednoduše sledovat i v komplexní aplikaci cribis.cz.

Novela zákona doslova uvádí, že podnikatel ručí za daň neodvedenou dodavatelem v případě, že v okamžiku uskutečnění plnění věděl nebo vědět měl a mohl, že daň nebude zaplacena. „Z toho podle našeho názoru vyplývá, že i kdyby daná firma nebyla uvedena v evidenci nespolehlivých plátců, může stát na jejích obchodních partnerech vymáhat náhrady neodvedené daně. Nespolehlivost dodavatele totiž lze dovozovat i z jiných evidencí – například insolvenčního rejstříku, evidence dlužníků zdravotního pojištění, evidence exekucí a podobně,“ uvedl Pavel Finger, člen představenstva CRIF – Czech Credit Bureau.

Ministerstvo financí při předkládání novely uvedlo, že nespolehlivým plátcem by mohlo být označeno až 28 tisíc subjektů. Pravděpodobnost, že podnikatel s některým z nich přijde do kontaktu, je proto vysoká. Negativní příznaky v chování firmy je možné zachytit mnohem dříve než ve chvíli, kdy už má problémy s odváděním daní. Lepší řešení proto poskytují informační portály, které shromažďují data z více veřejných zdrojů na jednom místě.

„Největší přínos novely zákona o DPH vidím v tom, že firmám stanoví povinnost zajímat se o finanční zdraví svých obchodních partnerů. Nicméně rozumný podnikatel informace o svých dodavatelích a odběratelích vyhodnocuje průběžně, aby svou vlastní firmu ochránil před finančními obtížemi a druhotnou platební neschopností. K tomu ale rozhodně nestačí jediná evidence, která obsahuje jen takzvanou daňovou spolehlivost,“ dodal Pavel Finger.

Například portál cribis.cz obsahuje aktuální negativní a varovné informace ze zdrojů ministerstva financí o nespolehlivých plátcích DPH, zdrojů ministerstva práce a sociálních věcí, insolvenčního rejstříku, centrální evidence exekutorů, sbírky listin a dalších evidencí. Informace z více než 30 zdrojů včetně účetních závěrek jsou v aplikaci cribis.cz zpracovávány do přehledných reportů. Ty jsou rozšířeny o další ukazatele a případné varovné informace, které pomáhají uživatelům v hodnocení aktuální ekonomické situace a k profesionálnímu vyhodnocení rizik.

„Z našich dlouhodobých statistik vyplývá, že 65 % klientů služby cribis.cz využívá při prověřování obchodního partnera jak zprávu o firmě, tak především graf majetkových a personálních vazeb. Uživatelé získají nejen data ze všech dostupných zdrojů, ale i jejich profesionální vyhodnocení a případná varování. S ohledem na problematickou situaci na trhu si čím dál více firem uvědomuje, jak důležité je mít včas komplexní obchodní informace a zájem o využívání databází podnikových informací proto neustále roste,“ vysvětluje Pavel Finger.