CRIF-czech.jpg

V únoru bylo vyhlášeno 1 354 osobních a 443 firemních bankrotů

​Počet vyhlášených osobních bankrotů dosáhl v únoru 1 354 případů, tedy o 341 méně než v lednu. Naopak návrhů na osobní bankrot stále přibývá, v uplynulém měsíci jich bylo 2 015. Soudy nestíhají nápor vyřizovat, relace mezi počtem podaných návrhů a počtem vyhlášených osobních bankrotů se v únoru ve srovnání s lednem snížila z 91 % na 67 %. Firemních bankrotů bylo v lednu vyhlášeno 443, o 26 více než předchozí měsíc. Stále stoupal počet bankrotů fyzických osob podnikatelů, kteří také tvoří naprostou většinu bankrotů, zatímco počet bankrotů obchodních společností se meziměsíčně snížil. Počet návrhů na firemní bankrot klesl oproti lednu o 5 případů na 828 návrhů. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

 
Z únorových 322 bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo 80 % řešeno formou oddlužení, zatímco v lednu se takto řešilo pouze 77 % případů. Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 4 047 firemních bankrotů, tedy o 49 % více než o rok dříve. „Naprostou většinu meziročního přírůstku tvoří bankroty fyzických osob podnikatelů, kterých zbankrotovalo meziročně o 1 257 více, zatímco počet bankrotů obchodních společností se meziročně zvýšil pouze o 76 případů,“ uvedla vedoucí analytického oddělení CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.
 
V únoru bylo podáno 828 návrhů na firemní bankrot, což je o 5 návrhů méně než v lednu. Meziměsíčně se snížil počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů, počet návrhů na bankrot obchodních společností narostl.
 
Meziročně se nejrychleji zvýšil počet firemních bankrotů v Jihočeském kraji (o 144 %) a v Karlovarském kraji (o 130 %). Zlepšení situace zaznamenal pouze jediný kraj, a to Liberecký, ve kterém se meziročně počet firemních bankrotů snížil téměř o 20 %.
 
V posledních 12 měsících připadlo na 10 000 obchodních společností evidovaných v Registru ekonomických subjektů průměrně 36 bankrotů, ovšem v Jihočeském kraji to bylo dokonce 52. V přepočtu na 10 000 obchodních společností dosáhlo nejvyšší počtu bankrotů již téměř tradičně stavebnictví, a to téměř 75. Druhý nejvyšší počet vykázal zpracovatelský průmysl (61). Nejméně to bylo v odvětví služeb a to přesto, že na celkovém počtu bankrotů se tento obor podílí celou třetinou.
 
Osobní bankroty v únoru 2013
V únoru bylo vyhlášeno 1 354 osobních bankrotů, a to je o 341 méně než v lednu. Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 17 480 osobních bankrotů, což znamená meziroční růst o 4 903 osobních bankrotů. Za rok se tudíž počet osobních bankrotů zvýšil o 39 %, což je podstatně nižší dynamika než v předchozích letech.
 
Počet návrhů na osobní bankrot dosáhl v únoru výše 2 015, což je o 153 návrhů více, než kolik bylo podáno v lednu. „Relace mezi počtem podaných návrhů na osobní bankrot a počtem vyhlášených osobních bankrotů se v únoru ve srovnání s lednem snížila, a to z 91 % na 67 %. To znamená, že fronta návrhů čekajících na soudní vyřešení se prodloužila,“ vysvětluje Věra Kameníčková.
 
Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
 
Graf 2: Osobní bankroty
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.