CRIF-czech.jpg

Ženy ve vedení jsou v ČR vzácností, chybí ve statutárních orgánech dvou třetin firem

Pouze 27 % firem pak má ve statutárních orgánech alespoň 40 % žen. Vyplynulo to z analýzy dat dostupných v aplikaci cribis.cz, která reaguje na současnou iniciativu Evropské komise na stanovení kvót pro zastoupení žen ve statutárních orgánech velkých firem.
 
„Ze statistik vyplývá, že nejvyšších obratů dosahují společnosti se smíšeným vedením, kde se zřejmě optimálně doplňují mužský a ženský pohled na řízení firmy,“ uvedla vedoucí analytického oddělení společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, Věra Kameníčková. „Ženy v České republice mají adekvátní vzdělání pro vrcholné manažerské funkce, vždyť polovina absolventů vysokých škol jsou ženy. Dostanou-li se ale do vedení společností pouze kvůli kvótám, mohou právem pociťovat nedocenění svých profesních kvalit,“ doplnila Věra Kameníčková.
 
Z pohledu vyváženého poměru žen a mužů ve statutárních orgánech jsou na tom nejlépe družstva, z nichž více než třetina splňuje alespoň 40% zastoupení slabšího pohlaví. Poměrně dobře si vedou také akciové společnosti, z nichž více než tři čtvrtiny mají ve statutárních orgánech zastoupena obě pohlaví a téměř třetina dosahuje minimálně 40% zastoupení žen. Nejméně je žen ve vedení společností s ručením omezeným, z nichž je více než 70 % „mužských“ a pouze 27 % z nich má ve statutárních orgánech alespoň 40 % žen.
 
Mezi společnostmi, které mají ve svých statutárních orgánech výhradně ženy, převažují spíše menší firmy. Pouze 7 % společností vedených jen ženami dosahuje ročního obratu nad 10 milionů korun. V případě společností s čistě mužským vedením jich tuto hranici obratu přesahuje 14 %. Vůbec nejlépe si ale vedou firmy se smíšeným vedením, z nichž vykazuje roční obrat nad 10 mil. Kč každá pátá.
 
Výlučně ženy ve statutárních orgánech má celkem pouze 14 % obchodních společností. Ženy oproti mužům mnohem méně často vedou firmu samy. Poměr u jednočlenných statutárních orgánů je 4:1 pro muže.
 
Statutární orgány obsazené výhradně ženami najdeme nejčastěji v odvětví ubytování a stravování (16 % společností v daném odvětví), u podnikatelských aktivit spojených s nemovitostmi (rovněž 16 %) a v obchodu (15 %). Nejméně žen je zastoupeno ve stavebnictví, kde je téměř 80 % společností s výlučně mužským obsazením statutárních orgánů.
 
V nově vznikajících firmách se ženy uplatňují častěji
 
Rozdělíme-li obchodní společnosti dle doby jejich působení na trhu, pak zjistíme, že mezi těmi vedenými výlučně ženami je nadprůměrný podíl společností mladších 5 let, naopak u „mužských“ společností je nadprůměrný výskyt nejstarších firem (založených před více než 15 lety). U společností se smíšeným složením statutárních orgánů jsou věkové skupiny zastoupeny vcelku rovnoměrně. To naznačuje, že v budoucnu by zastoupení společností vedených výlučně ženami mohlo být vyšší, než je tomu dosud.
 
Graf 1: Obchodní společnosti podle složení statutárních orgánů

 
Pramen: www.cribis.cz, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
 
Tabulka 1: Obchodní společnosti podle vybraných odvětví a podle zastoupení mužů a žen ve statutárních orgánech

 
Pramen: www.cribis.cz, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
 
Graf 2: Rozdělení obchodních společností podle výše obratu
Pramen: www.cribis.cz , CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.