CRIF-czech.jpg

V prvním pololetí 2013 dynamika přírůstku obchodních společností po třech letech konečně rostla

​V prvním pololetí letošního roku vzniklo 12 443 obchodních společností a 2 943 jich zaniklo. Po třech letech se začal poměr vzniklých obchodních společností vůči zaniklým zvyšovat rychleji, i když zatím nedosáhl hodnot z let před krizí. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, vycházející z dat portálu komplexních informací o firmách cribis.cz.

„V prvním pololetí letošního roku si, navzdory nepříznivým podmínkám, nejlépe vedlo odvětví stavebnictví, ve kterém na jednu zaniklou obchodní společnost připadlo více než 6 vzniklých. Obdobné výsledky vykázala i odvětví profesních, vědeckých a technických činností,“ uvedla vedoucí analytického oddělení CRIF – Czech Credit Bureau, Věra Kameníčková. „Z krajů nejlépe dopadla Praha s téměř sedmi novými společnostmi na jednu zaniklou. Od roku 2009 se postupně zvyšuje „věk“ zanikajících obchodních společností,“ dodala Kameníčková.

Na jednu zaniklou obchodní společnost připadlo v prvním pololetí tohoto roku 4,2 vzniklých. Je to o něco více než v roce 2012, ve kterém na jednu zaniklou připadlo pouze 3,9 vzniklých, ale stále o dvě desetiny méně, než v roce 2010. Údaje za první pololetí letošního roku tedy naznačují, že po třech letech se klesající dynamika změnila na růstovou.

Nejlépe si z hlediska poměru vzniklých a zaniklých obchodních společností vedlo odvětví stavebnictví, které vykázalo i největší změnu v daném období. Ke zlepšení ve srovnání s rokem 2012 došlo také v odvětví profesních, vědeckých a technických činností. Sem patří právnické, účetní, auditorské činnosti, daňové poradenství, architektonické a inženýrské činnosti, technické zkoušky a analýzy, reklamní činnosti apod. Nejhorší situace panovala v odvětví dopravy, které má dlouhodobě jeden z nejnižších poměrů vzniklých a zaniklých obchodních společností, tento poměr se v prvním pololetí letošního roku ještě snížil. Na dvě nově vzniklé dopravní společnosti tak připadá jedna zaniklá.

Pokračoval trend, na který analytici CRIF – Czech Credit Bureau upozornili již začátkem tohoto roku – tedy nárůst počtu zanikajících firem starších 15 let. „Ještě v roce 2009 se takto staré společnosti podílely na celkovém počtu zaniklých pouze 30 %, v prvním pololetí roku 2013 tvořily již více než polovinu z nich,“ upozornila Kameníčková. A naopak, nejvíce se v daném období snížil podíl společností, kterým v době zániku bylo mezi 11 až 15 lety. Nepatrně se snižoval i podíl společností, které zanikly po 6 až 10 letech od svého založení.

Mezi kraji je tahounem Praha, zato Středočeský kraj zaznamenal strmý propad. Z pěti krajů, ve kterých došlo ke zhoršení relace mezi vzniklými a zaniklými obchodním společnostmi, vykázal nejhorší bilanci právě Středočeský kraj. Naopak nejvyšší počet vzniklých obchodních společností připadlo na jednu zaniklou v Praze, a dále v Moravskoslezském a Pardubickém kraji.

Graf 1: Počet vzniklých obchodních společností na jednu zaniklou

Pramen: portál cribis.cz, CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 2: Počet vzniklých na jednu zaniklou obchodní společnost v roce ve vybraných odvětvích

Pramen: portál cribis.cz, CRIF – Czech Credit Bureau