CRIF-czech.jpg

Pokles počtu bankrotů v červnu pokračoval

​Osobní bankroty v červnu ve srovnání s květnem poklesly o 17,4 %, firemní bankroty o 10,6 %. Snížil se i celkový počet bankrotů, bylo vyhlášeno 1371 osobních bankrotů, 345 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 109 bankrotů obchodních společností. V případě obchodních společností je to nejnižší počet bankrotů vyhlášených za jeden měsíc v letošním roce.

CRIF – Czech Credit Bureau odhaduje, že v letošním roce dosáhne počet bankrotů obchodních společností výše 1 360. To je pouze o 1 % více, než kolik jich bylo vyhlášeno v loňském roce. „V případě bankrotů fyzických osob podnikatelů bez oddlužení očekávám, že jejich počet bude koncem letošního roku zhruba 830 a ve srovnání s rokem předchozím se zvýší o 40 %. Nejvyšší meziroční dynamiku vykážou bankroty fyzických osob podnikatelů řešených formou oddlužení, jejichž počet se meziročně více než zdvojnásobí. Předpokládám, že míra řešení bankrotu živnostníků oddlužením přesáhne 80 % jejich počtu,“ uvedla vedoucí analytického oddělení CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Počet vyhlášených firemních bankrotů se ve srovnání s předchozím měsícem snížil, a to jak u obchodních společností (o 6 méně než v květnu), tak i u živnostníků (o 48 méně). Také počet návrhů na firemní bankrot byl v červnu ve srovnání s květnem nižší. Bylo podáno 347 návrhů na bankrot obchodních společností, což je o 21 méně než v předchozím měsíci, a 480 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů, a to je o 93 méně. U obchodních společností se počet návrhů na bankrot snížil již třetí měsíc za sebou, u fyzických osob podnikatelů to bylo po dva měsíce v řadě.

Počet vyhlášených bankrotů fyzických osob podnikatelů se za posledních 12 měsíců meziročně zvýšil o necelých 90 % a dosáhl výše 3 354. Také počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů se meziročně téměř zdvojnásobil, na více než pět a půl tisíce. Naproti tomu u obchodních společností se meziroční nárůst bankrotů udržel pod 10 % (1 363, o 106 více než v předchozím období) a snížil se také počet návrhů na ně.

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v červnu vyhlášeno v odvětví obchod a pohostinství (36), nejméně v zemědělství a dobývání (2). V posledních 12 měsících bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v odvětví služeb, které také vykázalo nejvyšší meziroční dynamiku. V tomto období připadlo v průměru 36 bankrotů na 10 000 obchodních společností, ovšem ve stavebnictví, které vykázalo nejhorší hodnoty, je tento údaj dvojnásobný. Druhým nejhorším odvětvím byl zpracovatelský průmysl s necelými 62 bankroty na 10 000 společností.

Osobní bankroty v červnu 2013

Počet osobních bankrotů se v červu snížil již druhý měsíc po sobě, počet návrhů na ně klesal již poslední tři měsíce. V červnu bylo vyhlášeno ve srovnání s předchozím měsícem o 289 osobních bankrotů méně (1 371), i počet návrhů na osobní bankrot klesl, a to o 323. Za období posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno více než 18 tisíc osobních bankrotů, což je o téměř 3,9 tisíce bankrotů více než o rok dříve.

„Odhadujeme, že v letošním roce by počet vyhlášených osobních bankrotů mohl dosáhnout výše 19 800. To by znamenalo, že meziročně se jejich počet zvýší pouze o 17 %, zatímco v roce 2012 to bylo o 46 % a rok předtím dokonce o 85 %. Takže počet osobních bankrotů se i nadále zvyšuje, avšak s nižší rychlostí,“ řekla Věra Kameníčková.

Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Graf 2: Osobní bankroty 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.