CRIF-czech.jpg

Nejlepší české podnikatelky budou poprvé hodnoceny podle velikosti ročního obratu

​Rozhodujícím měřítkem pro rozdělení do kategorií je roční obrat v miliónech korun. V rámci šestého ročníku se tak mohou zapojit i úspěšné firmy, které dříve na účast nedosáhly. Zachováno zůstalo pravidlo 100 % vlastnictví, českého občanství a doba podnikání minimálně 4 roky.

„Jakožto poradenská firma se setkáváme s majiteli, kteří přestože vlastní menší firmu o pár zaměstnancích, mají finanční toky a daňové kontribuce pro tento stát značné. Proto do letošního ročníku se mohou přihlásit i méně známé menší firmy, které však mají důležitou hodnotu. Tento projekt je specifický právě v tom, že v hodnocení nehraje významnou roli velikost podniku. Avšak posouzení, zda podnik je úspěšný či nikoliv, je také závislé nejenom na objektivních ekonomických ukazatelích, ale také na subjektivních, nefinančních přístupech. Ze subjektivního pohledu může být úspěchem např. už jen přežití podniku v těžkém období strategických změn podniku. Naproti tomu může být z objektivního hlediska výsledek zcela jiný. Tímto obojím přístupem k hodnocení je tato soutěž unikátní,“ vysvětluje důvod svého vstupu do soutěže jako „auditor projektu" Petr Šíma, partner poradenské společnosti NSG Morison.

Soutěž byla založena v roce 2008. Jejím cílem je podpora českých žen, podnikatelek. Umožňuje ocenit ženy jako osobnosti a poukázat na významné projekty nebo inovace v různých oborech, které české firmy pod jejich vedením přinášejí na český nebo evropský trh. Projekt nehovoří pouze o byznysu a úspěchu, ale i hodnotách a společenské odpovědnosti českých žen a podnikatelského prostředí obecně.

„Projekt Ocenění Českých Podnikatelek byl založen na principu transparentnosti podnikání a hodnocení vynikajících ekonomických výsledků firem ve vlastnictví českých žen. Po pěti letech fungování projektu jsme si uvědomili, že hledisko počtu zaměstnanců limituje firmy, které sice dosahují perfektních výsledků, ale v menším počtu zaměstnanců. Je překvapivé, kolika firem se to týká. Proto jsme přijali doporučení nového auditora projektu, společnosti NSG Morison a upravili hledisko velikosti firmy dle výše ročního obratu. Tímto krokem chceme akcentovat ekonomické aspekty podnikání a vyjádřit podporu i menším firmám,“ vysvětluje spoluzakladatelka projektu Helena Kohoutová důvod změny.

V rámci soutěže budou uděleny ceny v těchto kategoriích:

V první kategorii „Česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí“ budou uděleny ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10 – 30 milionů Kč), Střední společnost (roční obrat 30 – 80 miliónů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 miliónů Kč a více).

V letošním roce bylo z databáze odborného garanta vybráno 11 885 potencionálních kandidátek. 238 firem z tohoto počtu splňuje soutěžní kritéria kategorie malá společnost, v kategorii středně velká společnost je 104 firem a v kategorii velká společnost 55 firem. Celkem se tedy jedná o 397 semifinalistek s ročním obratem od 10 milionů do 1,8 miliardy korun, což je nárůst počtu téměř o 63 % oproti předchozímu ročníku. Užší nominace vznikla na základě analýzy CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., která zohledňuje dostupnost účetních závěrek za roky 2009 – 2011, roční obrat firem (tržby roku 2011) a hodnocení iRating ve stupních 1 – 11.

„Využití velmi podrobného a komplexního ekonomického hodnocení, kterým je náš iRating, objektivizuje výběr potenciálních kandidátek a zvyšuje důraz na dobré hospodaření firmy. Ženy ve výsledcích nijak nezaostávají za muži, naopak hodnocené kandidátky OCP dosahují lepšího průměrného ratingu než celý český trh,“ komentuje výběr kandidátek Pavel Finger, člen představenstva odborného garanta soutěže, společnosti CRIF-Czech Credit Bureau.

Druhá kategorie „Cena GE Money Bank – Výjimečná podnikatelka“ hodnotí vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a jiných aspektů její činnosti. Patronem ceny je GE Money Bank.

„Podpora žen v byznysu patří mezi důležitá témata společenské odpovědnosti GE Money Bank. V rámci našeho projektu Život nápadům nabízíme začínajícím podnikatelkám nejen vzdělávací aktivity a odborné informace, ale také inspiraci v podobě příběhů úspěšných českých podnikatelek. Díky soutěži Ocenění českých podnikatelek nalézáme mnoho těchto pozitivních příkladů. Jsem ráda, že se mnohé z vítězek minulých ročníků staly ambasadorkami projektu Život nápadům a sdílí své zkušenosti s ženami, které jsou na začátku své podnikatelské cesty,“ říká Radka Pekelská Chief HR officer a členka Senior Management Teamu GE Money Bank.

Třetí kategorie „Cena za inovativní řešení“ je udělována pod patronací Allianz. Hodnotí se inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena.

Společnosti, které budeme posuzovat v kategorii Inovativní řešení, musí být dynamické a otevřené novým myšlenkám a postupům,“ vysvětluje ředitel Marketingu a Market Managementu Allianz pojišťovny Dalibor Šajar. Cena za inovativní řešení, kterou Allianz uděluje, nepreferuje žádné obory. „Stali jsme se patronem této kategorie proto, že velmi dobře víme, jak je neotřelý a navíc ženský přístup pro úspěch v podnikání důležitý,“ dodává Martin Podávka, vedoucí produktového oddělení Allianz pojišťovny.

Čtvrtá kategorie „Výjimečný růst firmy“ hodnotí výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena.

Patronkou 6. ročníku je Taťána le Moigne, generální ředitelka Google Czech. Zahajovací tisková konference proběhla v Buddha Bar Hotel Prague a odstartovala možnost přihlášek do letošního ročníku soutěže, jejichž uzávěrka je 24. září 2013 do 12:00. Vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním vyhlášení 7. listopadu 2013 v prostorách Kongresového centra v Praze.

Více informací o soutěži

Informace poskytnuta Agenturou Helas, s. r. o.

Zdroj: businessinfo.cz, 23. 6. 2013, Rubrika: Podnikatelské prostředí, Autor: BusinessInfo.cz