CRIF-czech.jpg

V lednu bylo vyhlášeno 1695 osobních a 417 firemních bankrotů

​Počet vyhlášených osobních bankrotů dosáhl v lednu 1 695 případů, o 399 více než v prosinci 2012. Je to nejvíce od ledna 2008, tedy za celou dobu existence institutu osobního bankrotu. Naopak návrhů na osobní bankrot ubylo, bylo jich 1 862. Firemních bankrotů bylo v lednu vyhlášeno 417, o třetinu více než předchozí měsíc. Více než 68 % z nich tvořily bankroty fyzických osob podnikatelů. Počet návrhů na firemní bankrot stoupl oproti prosinci o 32 případů na 833 návrhů. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

 
V lednu bylo vyhlášeno 417 firemních bankrotů, což je o 105 bankrotů více než v prosinci. Bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo v lednu zaznamenáno 287, z toho 222 bylo řešeno formou oddlužení (77 % případů). „Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 1 370 bankrotů obchodních společností a 2 526 bankrotů fyzických osob podnikatelů. Obchodní společnosti se na celkovém počtu firemních bankrotů podílely 35 %. Meziročně se tak počet bankrotů obchodních společností zvýšil o 112 případů, zatímco počet bankrotů fyzických osob podnikatelů podstatně rychleji, a to o 1 202 případů,“ uvedla vedoucí analytického oddělení CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.
 
Počet návrhů na firemní bankrot dosáhl v lednu výše 833, což je o 32 případů více než v prosinci loňského roku. Počet návrhů na bankrot obchodních společností se meziměsíčně snížil (o 34 případů), zatímco počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů se zvýšil o 66 případů.
 
V lednu bylo vyhlášeno nejvíce bankrotů u obchodních společností podnikajících v odvětví služby a obchod a pohostinství (38, resp. 33 bankrotů). Za posledních 12 měsíců bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno rovněž v těchto dvou odvětvích (shodně po 418 bankrotech). Meziročně se nejrychleji zvýšil počet bankrotů obchodních společností ve stavebnictví (o 20 %) a ve zpracovatelském průmyslu (o 12 %).
 
Meziročně se počet bankrotů obchodních společností zvýšil o 9 %. Jejich dynamika však byla v jednotlivých krajích značně odlišná. V pěti krajích došlo ke snížení jejich počtu, nejvíce to bylo v Libereckém kraji (o 46 %). Nejrychleji se počet bankrotů zvýšil ve Středočeském kraji (o 26 %) a v Praze (o 23 %).

Osobní bankroty v lednu 2013
 
V lednu letošního roku bylo vyhlášeno 1 695 osobních bankrotů, což je nejvíce od ledna roku 2008, kdy byly osobní bankroty zavedeny. „Očekáváme, že počet osobních bankrotů se sice bude i nadále zvyšovat, ale tempo růstu se zpomalí,“ předpokládá Věra Kameníčková.
 
Zatímco počet bankrotů v lednu oproti prosinci vzrostl, počet návrhů na osobní bankrot se naopak o 10 případů snížil na 1862. Poměr mezi návrhy na osobní bankrot a vyhlášenými bankroty tak dosáhl nebývale vysoké hodnoty, a to 91 %.
 
V lednu bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno ve Středočeském kraji (257 případů), dále v Ústeckém kraji (219 případů) a v kraji Moravskoslezském (206 případů). Nejméně osobních bankrotů vykázaly v lednu kraje Vysočina (41 případů) a Jihočeský (55 případů).
 
„V přepočtu připadlo na 10 000 obyvatel za posledních 12 měsíců 16,5 osobních bankrotů, o rok dříve to bylo 11,6 osobních bankrotů. Nejvyšší hodnotu dosáhl Karlovarský kraj, a to téměř 40 osobních bankrotů na 10 000 obyvatel kraje, podstatně méně to bylo v Ústeckém kraji (necelých 28 osobních bankrotů) a v Královéhradeckém kraji (26 osobních bankrotů).“ uvedla Věra Kameníčková. Praha, přestože vykázala druhou nejvyšší meziroční dynamiku růstu počtu osobních bankrotů, si udržela pozici kraje s nejnižším počtem osobních bankrotů na 10 000 obyvatel, a to 6,3. Hned za ní se umístil kraj Vysočina s 8,6 osobními bankroty I ten vykázal nadprůměrnou meziroční dynamiku růstu počtu osobních bankrotů.
 
Graf 1: Bankroty obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů (FOP)
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
 
Graf 2: Osobní bankroty

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.