CRIF-czech.jpg

V červenci bylo vyhlášeno 1 245 osobních bankrotů, méně než v červnu

Počet vyhlášených osobních bankrotů v červenci dosáhl 1 245 případů, o 140 méně než v červnu. Počet návrhů na osobní bankrot se snížil o 86 případů na 1 931. Vyhlášené firemní bankroty dosáhly letošního minima  - oproti červnu jejich počet poklesl o 71 na 240 případů. Snížil se také počet návrhů na firemní bankrot. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti CCB – Czech Credit Bureau.
V červenci bylo vyhlášeno 240 firemních bankrotů, o 71 případů méně než v červnu. Počet návrhů na firemní bankrot se v červenci snížil o 8 případů. Zatímco se počet návrhů na bankrot obchodních společností meziměsíčně snížil o 22, v případě fyzických osob podnikatelů došlo k navýšení jejich počtu o 14 případů. I v tomto případě se jedná o druhý nejnižší počet návrhů na bankrot podaných za jeden měsíc v letošním roce.
 
„Na základě vývoje v letošním roce lze usuzovat, že počet bankrotů obchodních společností za rok 2012 bude o něco vyšší než v roce 2011, zatímco počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se zdvojnásobí,“ uvedla vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau, a. s., Věra Kameníčková.
 
V červenci letošního roku bylo nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno v Praze a v Ústeckém kraji (shodně po 36) a jen o dva méně v Moravskoslezském kraji. Nejméně bankrotů vykázal Karlovarský kraj (3) a kraj Vysočina (4).
 
Za posledních 12 měsíců připadlo na 10 000 obchodních společností 33,7 bankrotů. „Nejnižší míru bankrotů vykázala Praha (25,6 bankrotů na 10 000 obchodních společností) a Středočeský kraj (26,8 bankrotů),“ doplnila Věra Kameníčková.
 
V období od srpna 2011 do července 2012 se téměř třetina bankrotů obchodních společností týkala odvětví obchod a pohostinství (402 bankrotů) a necelých 30 procent pak odvětví služeb (375 bankrotů). Meziročně se ovšem počet bankrotů obchodních společností nejrychleji zvýšil v odvětví zemědělství (o 25 procent). V odvětví služeb se počet bankrotů meziročně snížil o 7 procent.
 
Osobní bankroty v červenci 2012
 
V červenci bylo vyhlášeno 1 245 osobních bankrotů, což je o 140 méně než v červnu. Bylo podáno 1 931 návrhů, a to je o 86 návrhů méně než v předchozím měsíci. „Meziměsíční snížení počtu osobních bankrotů i návrhů na ně je však pro červenec typické,“ dodala Věra Kameníčková
 
Nejvíce osobních bankrotů bylo v červenci vyhlášeno v Ústeckém kraji, a to 178. Na Moravskoslezský kraj připadlo 158 osobních bankrotů a 128 pak na kraj Středočeský. Nejméně osobních bankrotů vykázal kraj Vysočina a Liberecký kraj (shodně po 35).
 
Počet podaných návrhů na osobní bankrot indikuje další vývoj v osobních bankrotech. V posledních 12 měsících jich bylo z celkového počtu nejvíce podáno v Ústeckém a Jihomoravském kraji (necelých 12 procent v každém z nich). Nejmenší podíl připadl na obyvatele kraje Vysočina a Libereckého kraje (2,9 procenta, resp. 3,9 procenta).
 
 
Graf 1: Bankroty obchodních společností a fyzických osob podnikatelů


 
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.
 
Graf 2: Osobní bankroty


 
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.