CRIF-czech.jpg

Žebříček českých nemocnic dle jejich finančního zdraví (2012)

Nemocnice jsou pro stanovení jejich pořadí z hlediska výkonnosti rozděleny do tří skupin, stejně jako v předchozích letech, a to na nemocnice s právní formou obchodní společnosti, fakultní nemocnice a nemocnice s právní formou příspěvkových organizací. Žebříček nemocnic se sestavuje na základě jejich účetních výkazů za roky 2010 a 2011. Jinak řečeno, zahrnuty jsou jenom ty nemocnice, jejichž údaje za tato období jsou veřejně dostupné. Nemocnice jsou hodnoceny podle výše CCB Indexu, pro který platí: čím nižší index, tím lepší výkonnost nemocnice. 
 
Obchodní společnosti
Skupinu obchodních společností tvoří 51 nemocnic. Z grafu 1 vyplývá, že nejvíce nemocnic (45 %) dosáhlo CCB Indexu ve výši 3. Druhou nejčetnější kategorií je CCB Index 4, který získalo 39 % nemocnic. Žádná nemocnice nedosáhla nejvyššího hodnocení a pouze 6 % z nich mělo podle hospodaření nejhorší hodnotu CCB Indexu.

Ačkoliv obecně mezi obchodními společnostmi naprosto převládají společnosti s ručením omezeným, v rámci nemocnic − obchodních společností to neplatí. Nemocnice s právní formou akciové společnosti se na jejich celkovém počtu v dané skupině podílejí až 84 %.
 
Graf 1: Rozložení CCB Indexu mezi nemocnice typu obchodní společnosti
Pramen: cribis.cz, CCB – Czech Credit Bureau, a. s.
 
Výsledné pořadí nemocnic uvádí tabulka 1. Vítězem se stává Nemocnice Český Krumlov, a. s. (v loňském ročníku třetí), za ní se umístila Nemocnice Kadaň, s. r. o. (loni první) a třetí příčku obsadila Městská nemocnice Městec Králové, a. s. (loni pátá). 
 
Z nemocnic, které byly hodnoceny v letošním i loňském ročníku, si nejvíce polepšily (pokud jde o změnu v pořadí) většinou ty nemocnice, které v loňském ročníku obsadily místa v poslední desítce. Z tohoto hlediska si nejlépe vedla Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s. r. o., jež loni skončila na 40. místě a letos byla 13. O 18 příček nahoru se posunula MEDITERRA, s. r. o. (z 39. místa na 21.) a o 12 příček pak ALMEDA, a. s. (ze 46. místa na 34.). Naopak mezi deseti nemocnicemi, jejichž hospodaření se meziročně nejvíce zhoršilo, nalezneme dvě, které loni patřily do první desítky nejlepších. 
 
Tabulka 1: Pořadí nemocnic – obchodních společností podle CCB Indexu
Pramen: cribis.cz, CCB – Czech Credit Bureau, a. s.
 
Skupina 51 nemocnic – obchodních společností dosáhla v letošním ročníku (na základě údajů za rok 2011) o něco lepšího skóre měřeno jak průměrem, ta i mediánem. Hodnota průměru skóre byla letos ve výši -5,01, hodnota mediánu pak ve výši -5,25. V loňském ročníku (z údajů za rok 2010) to bylo
-5,05 u hodnoty průměru a -7,43 u mediánové hodnoty. Takže tyto nemocnice jako celek vykázaly v roce 2011 mírné zlepšení hospodaření ve srovnání s rokem 2010.
 
Celou analýzu naleznete zde.
 
Věra Kameníčková, analytička
Zpracováno společností CCB – Czech Credit Bureau, a. s., pro Health Care Institut