CRIF-czech.jpg

V roce 2011 bylo vyhlášeno 11 451 osobních bankrotů, Nejvíce jich bylo v Moravskoslezském kraji

V roce 2011 připadlo na 10 000 obyvatel necelých 11 osobních bankrotů, v roce 2010 to bylo 5,9 osobních bankrotů a v roce 2009 pouze 2,3 osobního bankrotu.
 
„I když je dynamika osobních bankrotů i nadále poměrně vysoká, postupně se snižuje. V roce 2009 se ve srovnání s rokem 2008 zvýšily o 260 %, o rok později to bylo o 173 % a v roce 2011 již „jen“ o 89 %,“ řekla Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau.
 
Počet podaných návrhů na osobní bankrot v prosinci činil 1 689, což je o 9 méně než v listopadu, ale o 780 více než v prosinci roku 2010. V roce 2011 bylo v průměru podáno 1 291 návrhů na osobní bankrot za jeden měsíc, o rok dříve to bylo 714. Počet podaných návrhů na osobní bankrot se v roce 2011 ve srovnání s rokem předchozím zvýšil o 81 %.
 
„Přestože se v prosinci počet podaných návrhů i počet vyhlášených osobních bankrotů ve srovnání s listopadem snížil, průměrná doba mezi podáním návrhu a vyhlášením osobního bankrotu se od září 2011 postupně prodlužuje,“ dodala Kameníčková.
 
Osobní bankroty v jednotlivých krajích
Nejvíce osobních bankrotů bylo v prosinci vyhlášeno v Ústeckém kraji (157) a v Moravskoslezském kraji (132). Nejméně jich nalezneme v kraji Vysočina (23) a ve Zlínském kraji (33).
 
V roce 2011 bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno opět v Moravskoslezském kraji (1 715) a Ústeckém kraji (1 707). Nejmenší počet vykázal kraj Vysočina (215) a Praha (372).
 
Mezi rokem 2010 a 2011 se nejrychleji zvyšoval počet osobních bankrotů v Plzeňském kraji (růst o 226 %) a Karlovarském kraji (růst o 213 %). Nejpomaleji rostl počet osobních bankrotů v tomto období v Pardubickém kraji (růst o 21 %) a Moravskoslezském kraji (růst o 37 %).
 
Nejvíce osobních bankrotů v přepočtu na 10 000 obyvatel v roce 2011 nalezneme u Karlovarského kraje (26,7) a Ústeckého kraje (20,4). Nejmenší počet vykázala Praha (3) a kraj Vysočina (4,2). V průměru za všechny kraje to bylo 10,9 osobního bankrotu na 10 000 obyvatel.
 
Graf: Osobní bankroty


Pramen: Insolvenční rejstřík, vlastní výpočty CCB - Czech Credit Bureau, a. s.