CRIF-czech.jpg

V dubnu bylo vyhlášeno nejvíce osobních bankrotů za jeden měsíc, Firemní bankroty zaznamenaly pokles

V dubnu letošního roku bylo vyhlášeno 265 firemních bankrotů, tedy o 53 firemních bankrotů méně než v březnu. Za poslední rok (květen 2011 až duben 2012) bylo vyhlášeno celkem 2 825 firemních bankrotů, o 1 012 případů více než v předchozích 12 měsících. „Až na šest bankrotů se o přírůstek zasloužily bankroty fyzických osob podnikatelů,“ popsala vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau, a.s. Věra Kameníčková.
 
Podobný trend lze sledovat také u návrhů na firemní bankroty. Za posledních 12 měsíců bylo podáno 7 309 návrhů na firemní bankrot, což je o 1 444 více než v předchozím období. V tomto počtu se však snížil podíl návrhů na bankroty právnických osob a naopak se zvýšil počet návrhů na bankroty fyzických osob podnikatelů. „Zatímco počet návrhů na bankrot právnických osob se o 130 případů snížil, počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů se meziročně naopak o 1 574 zvýšil,“ vysvětluje Věra Kameníčková.
 
Nejvíce firemních bankrotů bylo v dubnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji, a to téměř čtvrtina. Po 14 procentech se na celkovém počtu firemních bankrotů podílela Praha a Ústecký kraj. Tyto tři kraje mají prvenství i v počtu bankrotů za posledních 12 měsíců (květen 2011 až duben 2012). Nejméně bankrotů bylo v dubnu vyhlášeno v Libereckém a Plzeňském kraji a v kraji Vysočina (po 2 procentech). 
 
Osobní bankroty v dubnu 2012
 
V dubnu bylo vyhlášeno 1 370 osobních bankrotů, což je nejvyšší hodnota za jeden měsíc od ledna roku 2008. Zároveň to je o 55 bankrotů více než v březnu a v porovnání s dubnem loňského roku došlo ke zvýšení jejich počtu o 464 případů.
 
O 105 případů oproti březnu naopak klesl počet podaných návrhů na osobní bankrot, dosáhl 2 024 případů. Ve srovnání s dubnem loňského roku to je o 675 případů více. V posledních 12 měsících bylo podáno celkem 20 235 návrhů na osobní bankrot. Meziročně se jejich počet zvýšil o 7 344 případů, resp. o 57 procent.
 
„Osobní bankroty postihují i nadále rostoucí počet lidí, dynamika růstu jejich počtu se ve srovnání s uplynulými lety postupně snižuje,“ komentuje Věra Kameníčková.
 
V dubnu bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Ústeckém kraji, který se na jejich celkovém počtu podílel 13 procenty. Nejnižší podíl pak vykázal kraj Vysočina a Pardubický (méně než 3 procenta z celku). 
 
Za posledních 12 měsíců (květen 2011 až duben 2012) bylo vyhlášeno 13 368 osobních bankrotů, a to je o 5 206 více než v předchozím období. Meziročně se tak počet osobních bankrotů zvýšil o 64 procent.
 
Nejrychleji jejich počet rostl v kraji Plzeňském (o 132 procent) a Karlovarském (o 124 procent). Nejnižší meziroční dynamiku vykázal kraj Moravskoslezský (růst o 29 procent) a Pardubický (růst o 30 procent). V přepočtu na 10 000 obyvatel bylo vyhlášeno za všechny kraje 12,7 osobních bankrotů.
 
Graf 1: Bankroty právnických osob a fyzických osob podnikatelů
 
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.

 
Graf 2: Vývoj osobních bankrotů (leden 2010 až duben 2012)


Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.