CRIF-czech.jpg

Bankrotů přibývá, historického maxima dosáhly bankroty vyhlášené na fyzické osoby podnikatele, V březnu bylo nejvíce návrhů i na osobní bankroty

„Bankrotová statistika firem je silně ovlivněna situací v oblasti fyzických osob podnikatelů. Velmi rychle se zvyšuje jejich podíl jak na počtu vyhlášených firemních bankrotů, tak i na počtu podaných návrhů. Naproti tomu bankroty právnických osob se vyznačují jen mírnou dynamikou,“ popisuje vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau, a.s. Věra Kameníčková.
 
Za posledních 12 měsíců ve srovnání s předchozím obdobím počet firemních bankrotů stoupl o 56 procent na 2 723 případů. Z tohoto počtu se však počet bankrotů právnických osob zvýšil pouze o 1 procento, zatímco počet bankrotů fyzických osob podnikatelů stoupl téměř na trojnásobek.
 
Počet návrhů na firemní bankrot dosáhl v březnu výše 711, což je nejvyšší údaj za jeden měsíc od ledna 2008. Ve srovnání s březnem loňského roku stoupl počet návrhů na firemní bankrot o 214 případů, i v tomto přírůstku však dominují fyzické osoby podnikatelé se 162 případy.
 
Nejvíce firemních bankrotů bylo v březnu letošního roku vyhlášeno v Moravskoslezském kraji, a to 22 procent z celku, a dále v Praze, která se podílela 14 procenty. Nejvyšší roční dynamiku firemních bankrotů vykázaly dva kraje, které mají i vysoký podíl na jejich celkovém počtu. Jde o kraj Ústecký, ve kterém se počet firemních bankrotů meziročně zvýšil o 188 procent a kraj Moravskoslezský s růstem bankrotů o 150 procent.
 
Osobní bankroty v březnu 2012
 
Fyzické osoby mohou svoji insolvenci řešit oddlužením, v březnu 2012 bylo takových osobních bankrotů vyhlášeno 1 301. Více jich bylo vyhlášeno jen v lednu letošního roku. Ve srovnání s předchozím měsícem se jejich počet v březnu zvýšil o 79 případů.
 
Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 12 882 osobních bankrotů, což je o 67 procent více než ve stejném období loňského roku. „Počet osobních bankrotů se tak i postupně zvyšoval, ale s nižší dynamikou. Obdobný vývoj lze očekávat i pro letošní rok,“ dodala Věra Kameníčková.
 
Návrhů na osobní bankrot bylo letos v březnu 2 092, nejvíce od začátku platnosti nového zákona. Je to o 225 návrhů více než v únoru letošního roku a o 797 více než v březnu roku 2011. Věra Kameníčková také upozornila, že s růstem počtu návrhů na osobní bankrot se mírně prodlužuje doba od podání návrhu na jeho vyřešení, i když je stále ještě kratší než u firemních bankrotů.
 
Z celkového počtu osobních bankrotů jich bylo v březnu nejvíce vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (187, resp. 14 procent), dále ve Středočeském kraji (163, resp. 13 procent) a kraji Ústeckém (150, resp. 12 procent). Nejmenším počtem osobních bankrotů za poslední rok se může pochlubit kraj Vysočina (282, resp. 2 procenta).
 
V období duben 2011 až březen 2012 připadlo na 10 000 obyvatel 12,2 osobních bankrotů, o rok dříve to bylo 7,3 osobních bankrotů.
 
Graf 1: Bankroty právnických osob a fyzických osob podnikatelů
 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.


 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.

Graf 2: Vývoj osobních bankrotů (leden 2010 až březen 2012)


 
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.