CRIF-czech.jpg

Nejvíce firemních bankrotů v září zaznamenalo odvětví služeb

Počet vyhlášených osobních bankrotů v září dosáhl 1 410 případů, o 218 méně než v srpnu letošního roku. Také počet návrhů na osobní bankrot se oproti předchozímu měsíci snížil, o 296 případů na celkem 1 754 návrhů. Firemních bankrotů bylo v září vyhlášeno 308, o 22 méně než v srpnu. Nejvíce firemních bankrotů zaznamenalo odvětví služeb, které vede také v počtu firemních bankrotů za posledních 12 měsíců. Nejrychlejší meziroční nárůst bankrotů je v odvětví zemědělství a stavebnictví. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti CCB – Czech Credit Bureau.
 
V září bylo vyhlášeno 308 firemních bankrotů, o 22 méně než v srpnu letošního roku. Meziměsíčně se snížil jak počet bankrotů obchodních společností (o 3 případy), tak i počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (o 19 případů). „Počet firemních bankrotů koncem roku bude pravděpodobně již druhým rokem vyšší než maximální hodnoty z přelomu tisíciletí. Podíl bankrotů fyzických osob podnikatelů za devět měsíců letošního roku dosahuje již 61 % celkového počtu firemních bankrotů a jsou to právě tyto bankroty, které rychle zvyšují jejich celkový počet,“ odhaduje vedoucí analytického oddělení CCB – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.
 
Také počet podaných návrhů na bankrot se snížil. V září bylo podáno 604 návrhů na bankrot firem, a to je o 153 návrhů méně než v srpnu.
 
Nejvíce firemních bankrotů bylo v září vyhlášeno v Praze a v Moravskoslezském kraji (shodně po 54 bankrotech). Nejméně pak opět ve dvou krajích, a to v Karlovarském a v kraji Vysočina (shodně po 5 bankrotech).
 
Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v září vyhlášeno v odvětví služeb (39 případů), nejméně pak v odvětví zemědělství. Za posledních 12 měsíců bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno opět v odvětví služeb (407 případů) a v odvětví obchod a pohostinství (404 bankrotů). Meziročně se však nejrychleji počet bankrotů obchodních společností zvýšil v odvětví zemědělství a stavebnictví.
 
Osobní bankroty v září 2012
 
V září bylo vyhlášeno 1 410 osobních bankrotů, což je o 218 bankrotů méně než v srpnu letošního roku. Ve srovnání se zářím loňského roku to však bylo o 423 bankrotů více. „Za devět měsíců letošního roku bylo vyhlášeno 12 392 osobních bankrotů, což je o 803 bankrotů více než za celý loňský rok,“ uvedla Věra Kameníčková.
 
Počet návrhů na osobní bankrot byl v září ve srovnání se srpnem nižší, a to o 296 návrhů. Bylo podáno 1 754 návrhů na osobní bankrot, což je nejnižší hodnota za jeden měsíc od začátku letošního roku.
 
V září bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Ústeckém kraji (198 případů) a pak s odstupem v Plzeňském kraji (138 případů). Nejméně osobních bankrotů bylo vyhlášeno v Libereckém kraji (34 případů) a v kraji Vysočina (40 případů).
 
Graf 1: Bankroty obchodních společností (PO) a fyzických osob podnikatelů (FOP)
 
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.
 
Graf 2: Osobní bankroty
 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.