CRIF-czech.jpg

Počet osobních bankrotů v červnu oproti předchozímu měsíci poklesl

Počet vyhlášených osobních bankrotů v červnu klesl o 142 případů na 1 385, počet návrhů se však o 41 případů zvýšil na celkových 2 018. Za poslední rok připadlo na 10 000 obyvatel 13,7 osobních bankrotů, o rok dříve to bylo jen 8,6 osobních bankrotů. Počet vyhlášených firemních bankrotů se o 19 případů zvýšil na 311. Více než 40 procent všech bankrotů právnických osob vyhlášených v červnu se týkalo firem v odvětví obchod a pohostinství a třetina pak odvětví poskytující služby.
 
V červnu bylo vyhlášeno 311 firemních bankrotů, je to o 19 více než v květnu. V období od července 2011 do června 2012 bylo vyhlášeno 2 958 firemních bankrotů, což je o 952 více než ve stejném období před rokem. „Celý meziroční přírůstek šel na vrub fyzických osob podnikatelů, protože počet bankrotů právnických osob se o 35 případů snížil,“ uvedla vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau, a. s., Věra Kameníčková.
 
Více než 40 procent všech bankrotů právnických osob vyhlášených v červnu se týkalo firem v odvětví obchod a pohostinství a třetina pak odvětví poskytující služby. V těchto dvou odvětvích byly v posledních 12 měsících vyhlášeny více než dvě třetiny všech bankrotů právnických osob. „V meziročním srovnání však v odvětvích poskytujících služby počet bankrotů právnických osob poklesl o 10 procent, naopak nejrychleji se meziročně zvýšil počet bankrotů právnických osob podnikajících v odvětví zemědělství a dobývání (o 26 procent),“ upřesnila Věra Kameníčková.
 
Téměř pětina všech firemních bankrotů vyhlášených v červnu se týkala firem se sídlem v Moravskoslezském kraji (59 případů), 45 bankrotů bylo vyhlášeno u firem se sídlem v Ústeckém kraji a 43 pak v Praze. Pouze jeden bankrot byl vyhlášen v Pardubickém kraji a šest se týkalo firem se sídlem v Plzeňském kraji.
 
Návrhů na firemní bankrot bylo v červu podáno 634, což je o 94 návrhů méně než v květnu, pokles se týkal výlučně návrhů na bankrot právnických osob. V období červenec 2011 až červen 2012 se však meziročně počet návrhů na bankrot právnických osob o 4 případy snížil a počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů se naopak o 1 466 případů zvýšil.
 
Osobní bankroty v červnu 2012
 
V červnu bylo vyhlášeno 1 385 osobních bankrotů, což je o 142 méně než v květnu. Nicméně, počet návrhů na osobní bankrot se v červnu ve srovnání s květnem zvýšil, a to o 41 případů na celkových 2 018. Doba od podání návrhu na osobní bankrot do jeho vyhlášení se tak v průměru mírně prodloužila.
 
Za posledních 12 měsíců dosáhl počet osobních bankrotů výše 14 392, což je o 5 364 více než o rok dříve. Meziročně se tak počet osobních bankrotů zvýšil o téměř 60 %, což je podstatně méně než v předchozích letech. V tomto období bylo podáno 21 111 návrhů na osobní bankrot, a to je o 6 900 návrhů více než o rok dříve.
 
Graf 1: Bankroty právnických osob a fyzických osob podnikatelů
 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.
Graf 2: Osobní bankroty
 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.