CRIF-czech.jpg

Obce loni s kladným saldem


Ty se meziročně snížily o 4,8 %, tedy o více než 10 mld. Kč. Nejvíce se na tom podílelo meziroční snížení dotací o 6,7 mld. Kč spolu s poklesem kapitálových příjmů o 4,2 mld. Kč.

Navzdory těmto faktům obce jako celek v uplynulém roce vykázaly kladné saldo svého hospodaření ve výši 0,8 mld. Kč. Podařilo se to všem velikostním kategoriím obcí, s výjimkou největších sídel nad 5000 obyvatel. Tyto největší obce, reprezentující sice pouze 4% obcí v zemi, avšak 20 % obyvatel, zaznamenaly záporné saldo 0,6 mld. Kč. Nejlepšího výsledku naopak dosáhly nejmenší obce (do 199 obyvatel), konkrétně +0,2 mld. Kč, což představuje 5,3% podíl salda na jejich celkových příjmech.
 
Klesly kapitálové, ale i běžné výdaje

Čím to je, že obce jako celek v roce 2011 tak úspěšně čelily výraznému poklesu svých příjmů? Když v závěru června experti společnosti CCB - Czech Credit Bureau představovali v Praze médiím svoji každoročně vypracovávanou analýzu hospodaření municipální sféry v minulém roce, zdůrazňovali, že obce uměly propad příjmů kompenzovat poklesem výdajů.

Nešlo přitom o omezení pouze kapitálových výdajů (o 10,3 mld. Kč), jak zpravidla bývá v takové situaci zvykem. Ale také běžných výdajů, což bývá naopak velmi neobvyklé. U největších obcí (nad 5000 obyvatel) bylo tempo snížení běžných výdajů nižší než průměr za všechny obce. Naproti tomu největší obce nejvíce snížily podíl kapitálových výdajů na svých celkových výdajích.

Z loňského souběhu meziročního snížení dotací (zejména ze strany regionální rad regionů soudržnosti) a meziročního snížení kapitálových příjmů obcí Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení CCB - Czech Credit Bureau, vyvozuje, že obce se většinově nesnažily vyrovnat nižší objem dotací prodejem svého majetku.

Snížení příjmů obcí nevedlo k růstu jejich dluhu

Neméně podstatné je zjištění, že snížení příjmů obcí se nepromítlo ani do růstu jejich dluhu. Vyjdeme-li z metodiky Ministerstva financí, podle níž dluhy obcí zahrnují bankovní úvěry a komunální obligace spolu s návratnou finanční výpomocí a půjčkami ze státního rozpočtu a ze státních fondů, pak se v roce 2011 dluh obcí jako celku dokonce meziročně snížil o 0,5 mld. Kč. Zatímco totiž v roce 2010 dluh obcí (bez Prahy) činil 50,9 mld. Kč, v minulém roce už jen 50,4 mld. Kč. Celkové snížení dluhu obcí loni nastalo vůbec poprvé od roku 2007!

Nejrazantněji dluh snížily nejmenší obce (o 17 %) a v tomto směru se dařilo i ostatním velikostním kategoriím. Zvýšení dluhu zasáhlo pouze obce s počtem obyvatel od 1000 do 4999 (na celkem 8,7 mld. Kč, tedy pouze o 1,4 %).
 
Tabulka 1: Struktura příjmů obcí podle velikostních kategorií v letech 2009-2011 (v mld. Kč)
Zdroj: CCB - Czech Credit Bureau
 
Tabulka 2: Celkové a kapitálové výdaje obcí v letech 2009-2011 (v mld. Kč)
Zdroj: CCB - Czech Credit Bureau
 
Tabulka 3: Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích obcí v letech 2010 a 2011 (v %)

Zdroj: CCB - Czech Credit Bureau
 
Moderní obec, 3. 7. 2012, Rubrika: Ekonomika, Strana: 15, Autor: st