CRIF-czech.jpg

Největší dluh na obyvatele má Liberec

 Vyplývá to z analýzy, kterou Právu poskytla společnost CCB - Czech Credit Bureau. Stotisícový Liberec splácel na konci loňského roku 2,86 miliardy korun. Dluh byl sice o 111,27 miliónu nižší než na konci roku 2010, na každého ze svých obyvatel však město dlužilo v přepočtu 20 790 korun.
 
„Dluh na obyvatele města Liberce již druhým rokem převyšuje výši dluhu na obyvatele hlavního města Prahy, i když se odstup v roce 2011 poněkud snížil. Ve srovnání s ostatními velkými městy je však většinou více než dvojnásobný,“ uvedla analytička CCB Věra Kameníčková.
 
Jak dále poznamenala, dluh se pro Liberec už postupně stává rizikovým. Zadlužení města pod Ještědem se zvýšilo hlavně v roce 2008 kvůli přípravě sportovišť a zázemí pro lyžařský šampionát a v roce 2010 v souvislosti s vydáním městských dluhopisů.
 
Liberecká radnice už má velké problémy sehnat od bank další úvěry na předfinancování a spolufinancování projektů, které získaly podporu z evropských fondů.
 
Na opačném konci žebříčku zadluženosti velkých měst v přepočtu na obyvatele jsou Pardubice (2285 Kč), poměrně dobře si v tomto ohledu vede také Jihlava.
 
Nejlepšími hospodáři jsou malé obce
 
Celkově česká města a obce loni podle CCB zaznamenaly rekordní pokles celkových příjmů o 10,4 miliardy Kč, tedy o 4,8 %, z větší časti kvůli krácení dotací od státu.
Propad příjmů ale kompenzovaly poklesem výdajů o 5,8 %, a jako celek tak vykázaly přebytek 0,8 miliardy Kč.
 
Nejlepších výsledků loni dosáhly nejmenší obce do 200 obyvatel, jejich závazky činí pouze 1 % celkového dluhu. Naopak města s více než 5000 obyvateli se na něm podílejí 73 %. Podstatně méně, a to 17 %, pak tvořil dluh obcí s počtem obyvatel od 1000 do 4999.
 
V přepočtu dluhu obcí připadajícího na jednoho obyvatele je pořadí stejné jako u celkového dluhu. Vedou obce s počtem obyvatel nad 5000, a to částkou ve výši téměř 7000 Kč. Podstatně méně vykázaly obce s počtem obyvatel od 1000 do 4999, a to necelých 3900 Kč. Nejlépe i v tomto ohledu dopadly nejmenší obce s částkou ve výši 2437 Kč.
 
„Jiný obrázek o dluhu na obyvatele však dostaneme, vypočteme-li tento ukazatel pouze za obce s dluhem,“ upozornila Kameníčková. Na první místo se dostanou, a to se značným odstupem, právě nejmenší obce s částkou více než 11 000 Kč.
 
„I když dluh malých obcí má na celkovém dluhu obcí jen nepatrný podíl, z hlediska dluhu na obyvatele zadlužených obcí představují tyto obce značné riziko. Příjmy této velikostní kategorie se v řadě případů výrazně mění z roku na rok, což nevytváří příhodné podmínky pro pravidelné splácení dluhu,“ podotkla analytička.
 
Malým obcím také podle ní často chybějí odborníci. „V zásadě se až dosud dostalo do finančních problémů jen velmi málo obcí. Nejmenší zadlužené obce jsou tímto jevem ohrožené nejvíce,“ dodala Kameníčková.
 
Půjčky loni města a obce využily stejně jako v předchozích letech zejména na rekonstrukce a výstavbu místních komunikací, kanalizací, čistíren odpadních vod, na předfinancování investičních projektů spolufinancovaných z fondů EU a na regeneraci a výstavbu bytového fondu.
 
Nejvíc se zadlužovaly obce na Ústecku
 
Z celkového počtu 6246 měst a obcí bylo loni zadluženo 3089, tedy meziročně o 23 obcí méně. Na celkové zadluženosti obcí se podle ministerstva financí téměř 47 procenty podílely Praha, Brno, Ostrava a Plzeň; jejich podíl ovšem loni klesl, a to na nejnižší hodnotu od roku 2001. Celkové zadlužení velkých měst se meziročně snížilo o 1,7 miliardy na 38,4 miliardy korun. Zadlužení samotné Prahy kleslo o 0,6 miliardy na 26,7 miliardy Kč.
 
Z regionálního hlediska se dluh obcí v osmi krajích meziročně zvýšil a v pěti krajích klesl. Nejvíc vzrostl v Ústeckém kraji (o 16 procent) a v Jihočeském kraji (o 7 %). Naopak pokles obecního dluhu byl nejrychlejší v Jihomoravském kraji (o 16 %) a v Karlovarském kraji (o 6 %). Dluhy samotných krajů loni stouply o téměř 17 % na 22,3 miliardy korun.
 
Menší dostanou víc
 
Poslanci nedávno schválili novelu zákona o rozpočtovém určení daní, která má obcím v budoucnu přinést navíc 12 miliard Kč. Polepšit si mají zejména menší sídla, naopak čtyři největší města - Praha, Brno, Plzeň a Ostrava - mají přijít celkem o zhruba 1,1 miliardy. Menší obce a města dosud dostávaly v průměru 6800 Kč na obyvatele, nově se má tato částka zvýšit na 9000 Kč. Novela ale současně zrušila národní dotační programy pro obce.
 
 
Právo, 27. 7. 2012, Rubrika: Trhy & ekonomika, Strana: 13, Autor: Jakub Svoboda