CRIF-czech.jpg

Firemní bankroty narostly a porostou i nadále, návrhy na osobní bankrot stagnují

Počet firemních bankrotů neustále roste. Důvodem pro růst je zvyšování počtu bankrotů fyzických osob podnikatelů.  Oproti prosinci loňského roku se jejich počet zvýšil o 16 procent, v meziročním srovnání se dokonce jedná o 27procentní nárůst.
 
„V letošním roce se počet firemních bankrotů bude i nadále zvyšovat, především kvůli bankrotům fyzických osob podnikatelů. Bankrotovou statistiku v letošním roce ovlivní nejen očekávaný slabý ekonomický výkon a úspory ve vládním sektoru, ale i fronta návrhů na bankrot, které čekají na vyřešení,“ řekla Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau, a.s.
 
Analýza se rovněž zaměřila na vývoj návrhů na firemní bankrot. V lednu letošního roku bylo podáno 575 návrhů, což je o 69 procent více než v lednu loňského roku, avšak o 11 procent méně než v prosinci roku 2011.
 
„Na firemních bankrotech se podílejí jak právnické osoby, tak fyzické osoby podnikatelé. Relace mezi počtem bankrotů a návrhů na ně dosáhla u právnických osob zhruba pouze jedné třetiny, u fyzických osob podnikatelů to byly však dvě třetiny. V obou případech se jedná o mírné meziroční zlepšení,“ dodala Věra Kameníčková.
 
Množství bankrotů se výrazně liší podle krajů. Celá jedna pětina firemních bankrotů byla v lednu vyhlášena v Moravskoslezském kraji (46 případů) a nejméně jich vykázal již tradičně nejmenší kraj, a to Karlovarský (6 případů).
 
Meziročně se počet bankrotů právnických osob snížil o 11 případů. Na tomto poklesu participovaly stejnou měrou právnické osoby v odvětví zpracovatelský průmysl a obchod a pohostinství. Naopak k meziročnímu růstu počtu bankrotů právnických osob došlo ve službách (o 4 procenta) a k ještě razantnějšímu nárůstu pak v zemědělství a dobývání (růst o téměř 40 procent).
 
Osobní bankroty v lednu 2012
Osobní bankroty v lednu opět narostly. Oproti prosinci 2011 se jejich počet navýšil o 21 procent a meziroční nárůst dosáhl 77 procent.
 
Množství návrhů na osobní bankrot se meziměsíčně výrazně nezměnilo. V lednu jich bylo podáno 1623, tedy o 2 návrhy méně než v loňském prosinci. Avšak v ročním porovnání došlo k výraznému 97procentnímu nárůstu.
 
„Relace mezi počtem vyhlášených osobních bankrotů a počtem návrhů na ně dosahovala za posledních 12 měsíců 75 procent. Ve srovnání s předchozím obdobím se poměr mírně zlepšil. Je mnohem příznivější než u firemních bankrotů, což odráží rychlejší vyřízení návrhu na bankrot,“ vysvětlila Věra Kameníčková.
 
Stejně jak firemní bankroty, tak i osobní bankroty se liší kraj od kraje. V lednu bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Ústeckém kraji (170 případů), který se na jejich celkovém počtu podílel 13 procenty. Nejnižší počet osobních bankrotů byl za měsíc leden zaznamenán v Pardubickém kraji (19 případů).
 
Graf 1: Bankroty právnických osob a fyzických osob podnikatelů


 
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.
 
Graf 2: Vývoj osobních bankrotů (leden 2010 až leden 2012)


 
Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CCB – Czech Credit Bureau, a. s.