CRIF-czech.jpg

Od roku 1993 zbankrotovalo v Česku skoro 19 tisíc firem

Od roku 1993 do půlky letošního roku zbankrotovalo v Česku 2674 akciových společností a 16 105 společností s ručením omezeným. Častěji krachovaly firmy s více vlastníky. 

Vyplývá to z analýzy firmy CCB – Czech Credit Bureau. V případě zkrachovalých akciových společností jich mělo jen 15 procent jednoho vlastníka, v případě společností s ručeným omezením mělo jednoho vlastníka 39 procent firem.

„Může to být dáno tím, že jediný vlastník se rozhoduje rychleji, má větší zodpovědnost a nemusí se ohlížet na zájmy ostatních při prosazování svého cíle,“ uvedla k výsledkům vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková. 

Akciové společnosti s jedním vlastníkem jsou podle analýzy v průměru mladší než ty, které mají vlastníků více – s jedním vlastníkem je jich 62 procent mladších než 11 let, zatímco s více vlastníky to je 46 procent. 
U společností s ručením omezeným s jedním vlastníkem není převaha těch, které na trhu působí 10 let a méně, tak výrazná. Jejich podíl činí 55 procent, zatímco u společností s více vlastníky to je jen 47 procent. 
Podle údajů v Registru ekonomických subjektů se postupně zvyšuje podíl firem s jedním vlastníkem. Na konci roku 2010 bylo v registru uvedeno 24 624 akciových společností, z toho jich 32 procent mělo jen jednoho vlastníka, v roce 2005 činil tento podíl 22 procent.