CRIF-czech.jpg

Akcie na majitele jsou stále oblíbenější

„U společností založených v roce 2011 dosahuje podíl firem s akciemi na majitele až 76 procent. U akciových společností založených v devadesátých letech ještě převažovaly ty, které mají akcie na jméno. U společností vzniklých v navazující dekádě to byly již ty, které mají akcie na majitele, a v průměru tvořily 63 procent. Jejich podíl se po roce 2010 dále zvýšil,“ řekla Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB - Czech Credit Bureau, a. s.
 
V rámci všech akciových společností tvořily ty s akciemi na majitele 56 procent. Nejvyššího podílu dosáhly akciové společnosti s akciemi na majitele v odvětví Činnosti v oblasti nemovitostí, a to 73 procent. Vysoký podíl zaznamenala i odvětví Velkoobchod a Maloobchod (shodně 59 procent). S minimálním odstupem následuje odvětví Obchod s motorovými vozidly (58 procent) a Ubytování, stravování a pohostinství (57 procent).
 
Nejmenší podíl akciových společností s akciemi na majitele mělo odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (25 procent), Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (31 procent) a Vzdělávání a informační a komunikační činnosti (shodně 37 procent).
 
„Velký rozdíl mezi oběma skupinami akciových společností lze najít i v souvislosti s uveřejňováním účetních závěrek, což rovněž přispívá k větší transparentnosti. Podle Obchodního rejstříku 61 procent společností s akciemi na jméno odevzdaly účetní závěrku. Naopak podíl odevzdaných závěrek u akciových společností s akciemi na majitele je pouze 41 procent,“ dodala Věra Kameníčková.
 
Podíl akciových společností s akciemi na majitele na jejich celkovém počtu v jednotlivých odvětvích

Pramen: CCB – Czech Credit Bureau, a. s.
 
Podíl akciových společností s akciemi na majitele na celkovém počtu podle roku založení

Pramen: CCB – Czech Credit Bureau, a. s.