CRIF-czech.jpg

V říjnu počet osobních bankrotů opět přesáhl tisícovou hranici

Společnost CCB – Czech Credit Bureau zveřejnila nejnovější analýzy osobních bankrotů, ze kterých vyplývá, že v říjnu bylo vyhlášeno 1 004 osobních bankrotů, což je o 26 případů více než v září a o 371 případů více než v říjnu loňského roku.  Říjen se stal čtvrtým měsícem letošního roku, ve kterém bylo za jeden měsíc vyhlášeno více než 1 000 osobních bankrotů. 

Za deset měsíců letošního roku bylo vyhlášeno 9 268 osobních bankrotů, a to je o 4 360 případů více než ve stejném období loňského roku, ve kterém jejich počet dosáhl výše 4 908. V letošním roce se počet osobních bankrotů sice i nadále zvyšuje, ale dynamika růstu je nižší než v roce 2010.

Počet návrhů na osobní bankrot dosáhl v říjnu výše 1 574, a to je o 114 případů více než v září a o 722 případů více než v říjnu loňského roku. Počet návrhů na osobní bankrot se zvyšuje rychleji než počet vyhlášených osobních bankrotů.

„Od srpna letošního roku se tak rozevírají nůžky mezi počtem návrhů na osobní bankrot a počtem vyhlášených bankrotů. To naznačuje prodlužování doby mezi okamžikem, kdy osoba na sebe podá návrh na bankrot, a okamžikem, kdy jej soud vyhlásí,“ řekla Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

Osobní bankroty v jednotlivých krajích
V říjnu bylo vyhlášeno nejvíce bankrotů v Moravskoslezském kraji (136 případů, což je 14 % z jejich celkového počtu), jen o jeden méně jich bylo v Ústeckém kraji (135 případů, resp. 13 %) a 114 případů, resp. 11 % se týkalo obyvatel Plzeňského kraje. Nejméně osobních bankrotů bylo vyhlášeno v kraji Vysočina (23 případů, resp. 2 % z celku), dále v Praze a v Libereckém kraji (v obou případech po 33, což jsou 3 % z celku).

Z celkového počtu 9 268 vyhlášených osobních bankrotů v deseti měsících letošního roku se jich nejvíce týkalo obyvatel Moravskoslezského a Ústeckého kraje (1 416 a 1 397 případů) a s odstupem za nimi pak obyvatel Středočeského kraje (888 případů). Nejmenší počet osobních bankrotů vykázal kraj Vysočina (170 případů), dále pak Praha (297 případů) a Pardubický kraj (340 případů).

Nejvyšší meziroční dynamiku zaznamenaly osobní bankroty v Plzeňském kraji (růst o 268 %) a v Karlovarském kraji (růst o 249 %). Na opačném konci nalezneme Pardubický kraj (růst o 23 %) a Moravskoslezský kraj (růst o 33 %).

V průměru bylo na 10 000 obyvatel v období leden až říjen vyhlášeno 88 osobních bankrotů. Tuto hodnotu nejvíce překročil Karlovarský kraj, ve kterém připadlo 216 osobních bankrotů na 10 000 obyvatel. Druhou nejvyšší hodnotu vykázal Ústecký kraj, a to 167 osobních bankrotů na 10 000 obyvatel. Královéhradecký kraj pak dosáhl 132 osobních bankrotů na 10 000 obyvatel. Naopak nejméně osobních bankrotů v přepočtu na 10 000 obyvatel vykázala Praha (24 případů) a kraj Vysočina (33 případů).