CRIF-czech.jpg

Počty firemních bankrotů v říjnu meziměsíčně klesly

Společnost CCB - Czech Credit Bureau zveřejnila nejnovější analýzy firemních bankrotů, ze kterých vyplývá, že v říjnu bylo vyhlášeno 206 bankrotů obchodních společností, což je o 24 bankrotů méně než v září, avšak o 79 více než v říjnu loňského roku. Z celkového počtu 206 vyhlášených bankrotů se 108 týkalo fyzických osob podnikatelů a 98 pak právnických osob. Říjen tak byl již pátým měsícem po sobě, kdy počet bankrotů fyzických osob podnikatelů převýšil počet bankrotů právnických osob.

Bankroty podnikatelských subjektů – obchodní společnosti a fyzické osoby podnikatelé
Ve srovnání s říjnem roku 2010 se v letošním roce počet bankrotů právnických osob zvýšil o 8 případů, zatímco počet bankrotů fyzických osob podnikatelů o 71 případů. Za deset měsíců roku 2011 bylo vyhlášeno 1 049 bankrotů právnických osob a 948 bankrotů fyzických osob podnikatelů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se počet bankrotů právnických osob snížil, a to o 18 případů, avšak v případě fyzických osob podnikatelů došlo ke zvýšení jejich počtu o 696 případů. V období leden až říjen se bankroty fyzických osob podnikatelů na jejich celkovém počtu podílely 19 %, letos to bylo již 47 %.

V říjnu bylo podáno 528 návrhů na bankrot obchodních společností, a to je o 34 návrhů méně než v září, avšak o 145 návrhů více než v říjnu roku 2010. U podaných návrhů na bankrot stále ještě převládají návrhy na bankrot právnických osob. V říjnu letošního roku se na celkovém počtu podílely 64 %, zatímco ve stejném měsíci loňského roku to bylo 81 %.

V období leden až říjen 2011 bylo podáno 3 185 návrhů na bankrot právnických osob a 1 536 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů. Bylo to o 218 návrhů na bankrot právnických osob méně než ve stejném období loňského roku a o 1 073 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů.

„Počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů je sice nižší než u právnických osob, avšak dynamika jejich růst je mnohem vyšší,“ řekla Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

Bankroty podnikatelských subjektů v jednotlivých krajích
Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v říjnu letošního roku vyhlášeno v Moravskoslezském kraji, a to 51, což je čtvrtina všech bankrotů vyhlášených v tomto měsíci. Dále 11 % bankrotů obchodních společností bylo vyhlášeno v Olomouckém kraji (23 případů) a 10 % v Praze (21 případů). Naopak nejméně bankrotů obchodních společností bylo vyhlášeno v Karlovarském a Libereckém kraji, a to shodně po pěti případech.

Za deset měsíců letošního roku bylo vyhlášeno nejvíce bankrotů obchodních společností v Moravskoslezském kraji (375 případů, resp. 19 % z celku), dále v Praze (303 případů, resp. 15 %) a v Ústeckém kraji (185 případů, resp. 9 %). Nejmenší počet bankrotů obchodních společností v daném období vykázal opět Karlovarský kraj a nově i kraj Vysočina (po 2 % z celku).

V období leden až říjen 2011 se ve srovnání s prvními deseti měsíci loňského roku počet bankrotů nejrychleji zvyšoval v Ústeckém kraji (o 203 %), dále v Moravskoslezském kraji (o 164 %) a v kraji Olomouckém (o 144 %). O 6 % se jejich počet snížil v Jihomoravském kraji a o 4 % v případě kraje Vysočina a Prahy.