CRIF-czech.jpg

Počet obchodních společností loni v ČR vzrostl na 363 tisíc

„V každém měsíci loňského roku počet zaniklých společností zdaleka nedosahoval počtu vzniklých. Trend čistého přírůstku obchodních společností, to znamená rozdílu mezi vzniklými a zaniklými, se však dlouhodobě snižuje. Znamená to, že počet subjektů sice roste, avšak se snižující se rychlostí,“ uvedla vedoucí analytického oddělení CCB Věra Kameníčková.

Z celkového počtu 24.158 nových firem loni vzniklo nejvíce obchodních společností v Praze, celkem 48 procent. Druhý nejvyšší podíl měly firmy se sídlem v Jihomoravském kraji (11 procent). Naopak nejméně společností vzniklo v Karlovarském a Libereckém kraji, po dvou procentech z celku.
   Na celkovém počtu společností, které loni zanikly, se Praha podílela 34 procenty. Za ní se umístil se značným odstupem Jihomoravský kraj s 14 procenty. Na druhou stranu nejméně společností zaniklo v Karlovarském kraji (jedno procento) a v kraji Vysočina (dvě procenta).

Více než polovina (52 procent) čistého přírůstku firem, tedy rozdílu mezi vzniklými a zaniklými obchodními společnostmi, v roce 2010 měla sídlo v Praze. Deset procent firem sídlilo v Jihomoravském kraji. Nejméně se loni na přírůstku podílely firmy se sídlem v Libereckém kraji (jedno procento) a v kraji Vysočina (dvě procenta). Z hlediska právní formy naprosto převažovaly s podílem 95 procent společnosti s ručením omezeným. Akciové společnosti se podílely čtyřmi procenty a ostatní právní formy jedním procentem.

Čtěte také: Podnikatelů stále přibývá, firem je za pět let o čtvrtinu víc

V prvním čtvrtletí letošního roku v Česku vzniklo 6337 obchodních společností, avšak 1212 jich zaniklo. Celkově se tedy jejich počet oproti stavu v závěru roku 2010 zvýšil o 2785. Naprostá většina vzniklých společností (94 procent) měla právní formu společnosti s ručením omezeným a čtyři procenta pak formu akciové společností. Zbývající část tvořily převážně veřejné obchodní společnosti.

 Na zaniklých společnostech se firmy s právní formou společnost s ručením omezeným v prvním letošním čtvrtletí podílely 80 procenty, akciové společnosti deseti procenty stejně tak jako ostatní právní formy obchodních společností. V prvním čtvrtletí nejčastěji zanikly obchodní společnosti, které na trhu působily 16 až 20 let. Na celkovém počtu zaniklých společností se podílely 40 procenty. Více než třetinu pak tvořily firmy fungující na trhu 11 až 15 let. Pouze osm procent představovaly firmy s dobou trvání do pěti let.

„V tomto období tudíž zanikaly převážně starší společnosti, zatímco z dlouhodobého hlediska nejčastěji zanikají obchodní společnosti, které na trhu působí šest až osm let. Nejčastějším důvodem zániku společností je jejich likvidace, kdy se majetek rozdělí mezi věřitele, pokud vznesou požadavky, a zbytek si rozdělí vlastníci,“ podotkla Kameníčková.

Z celkového počtu 72 424 v letech 2008 až 2010 nově založených obchodních společností jich nejvíce vzniklo v roce 2008 (24 735) a nejméně v roce 2009 (23 539). Naopak nejvíce obchodních společností zaniklo v roce 2010 (5566) a nejméně v roce 2008 (4708). V roce 2008 se počet obchodních společností meziročně nejvíce zvýšil, a to o 20 027. V roce 2009 byl naopak čistý přírůstek nejnižší a činil 18 053 společností. Celkem se počet obchodních společností za tři troky zvýšil o 56 701 subjektů daného typu.

„Nejvyšší čistý přírůstek v rámci roku vykazuje první čtvrtletí. Výjimkou bylo pouze první čtvrtletí roku 2009, kdy se projevil vliv ekonomické krize. Naopak nejnižší přírůstky obchodních společností vykazuje pravidelně třetí čtvrtletí. Co se týče zániků firem, tak i zde se krize projevila. Počet zániků prudce narostl v roce 2009 a teprve v prvním čtvrtletí 2011 se vrátil na předkrizové hodnoty,“ dodala Kameníčková.