CRIF-czech.jpg

Bankroty v lednu 2010

Osobních bankrotů bylo v lednu 2010 vyhlášeno 317, což je trojnásobek hodnoty z ledna loňského roku. Ve srovnání s prosincem 2009 se počet osobních bankrotů zvýšil jen o 6.

Počet návrhů na firemní bankrot činil 349, což je o 137 návrhů méně než v prosinci roku 2009, avšak o téměř 100 návrhů více než v lednu 2009. Také počet návrhů na osobní bankrot se v lednu letošního roku ve srovnání s prosincem roku 2009 snížil, a to z 527 na 465. I v tomto případě byly hodnoty z ledna letošního roku vyšší než z ledna roku loňského, a to o 336 návrhů. V loňském prosinci byl ovšem vyhlášen rekordní počet bankrotů v obou skupinách.     

V lednu 2010 se výrazně zlepšil poměr mezi návrhy na bankrot a vyhlášenými bankroty. Zatímco v prosinci a listopadu 2009 činila tato proporce 26 %, v lednu to bylo 40 %, což je jen o dva procentní body méně než v lednu loňského roku. K obdobnému zlepšení došlo i u osobních bankrotů. Z poměru vyhlášených bankrotů a návrhů na osobní bankrot ve výši 59 % v prosinci 2009 došlo ke zlepšení na 68 %.

Z celkového počtu bankrotů právnických osob jich bylo 28 vyhlášeno u firem podnikajících v odvětví Obchod, 15 ve Stavebnictví a 12 v dopravě skladování a cestovních kanceláří. Nejrychleji se bankroty zvýšily (ve srovnání leden 2009 a 2010) v odvětví Restaurace a ubytovací služby, dále Služby pro podniky a Doprava, skladování a cestovní kanceláře. 

Nejvíce bankrotů právnických osob bylo vyhlášeno v Praze, a to 31, což je 26 % z celkového počtu. Na dalším místě nalezneme se 14 % Jihomoravský kraj a Středočeský kraj obsadil třetí příčku s 10 %.  Nejvyšší růst bankrotů v lednu 2010 ve srovnání s lednem 2009 vykázaly právnické osoby se sídlem v kraji Vysočina a v kraji Královéhradeckém. Nižší počet bankrotů v lednu 2010 než v lednu 2009 naopak vykázaly právnické osoby v Plzeňském a Moravskoslezském kraji.

Věra Kameníčková, CCB-Czech Credit Bureau, a.s., únor 2010