CRIF-czech.jpg

Krize ohrožuje české obce

Finanční krize může mít dopad na hospodaření řady českých měst a obcí. Jak deníku E15 řekl šéf ratingové agentury Moody's pro střední Evropu Petr Vinš, řadě obcí by se mohlo stát, že přestřelí očekávané příjmy do rozpočtu. To by jim snížilo rating a prodražilo splátky. ,,Ratingy jsou stále na dobré úrovni, ale finanční síla vybraných měst už nedovoluje další zadlužování. Pokud dojde k poklesu růstu ekonomiky, a tím i daňových příjmů měst, u některých mohou nastat problémy s hrazením výdajů," řekl E15 Vinš.

Podobný případ se nyní stal slovenským městům Handlová a Púchov. V Česku jsou přitom stovky obcí ministerstvem financí považovány za předlužené. ,,Situaci obcí monitorujeme a s obcemi komunikujeme. Nicméně však vůči místním samosprávám nemáme žádnou pravomoc," uvedla Zuzana Chocholová z ministerstva financí. Celkové zadlužení obcí dosáhlo koncem loňského roku 79,2 miliardy korun.
Snížení ratingu může být pro města osudné. V praxi to znamená, že se obci výrazně zdraží splátky úvěru. ,,Města a kraje jsou v období plánování rozpočtů na příští rok. A doposud mají historickou zkušenost, že většinou u daňových příjmů je vyšší plnění než plán. Možná po delší době dojde k tomu, že vývoj daňových příjmů bude nižší," řekl E15 Vinš.
 
 

Místopředseda Svazu měst a obcí Jaromír Jech uvedl, že dluh obcí se zatím snižuje a celkově jsou prý příjmy obcí v plusu. ,,Obce ale musí hospodařit odpovědněji," dodal.

Ministerstvo financí považuje za předlužené ty obce, jejichž splátky dluhů a další náklady převýší 30 procent příjmů. ,,Počet obcí, které tuto hranici překročily, od roku 2004 stoupá. Zatímco v roce 2007 jich bylo 278, o čtyři roky dříve pouze 192, což je růst téměř o 45 procent," uvádí Věra Kameníčková z Czech Credit Bureau. Podle ní by ke zhoršení platební schopnosti obcí i přes zpomalení ekonomického růstu dojít nemělo. ,,Obce už v minulosti prokázaly značnou míru přizpůsobivosti. Vzhledem k tomu, že kapitálové výdaje tvoří v průměru třicet procent jejich celkových výdajů, mají určitý prostor pro snížení výdajů v případě snížení příjmů. Došlo by tak k omezení nové výstavby nebo k prodlužování doby výstavby, ke snížení objemu dotací a podobně," uvedla Kameníčková. Podle Vinše obce často při plánování investic zapomínají na související provozní výdaje, což potom jejich rozpočty napíná. Vinš dodává, že Moody's považuje za nejohroženější ty obce, které mají hodně napůjčováno. ,,Máme ve svém portfoliu i případy, kdy města používají kontokorenty i na spolufinancování dotací, nemají vlastní finanční rezervu. Nezáleží přitom na velikosti subjektu, ale na míře zadlužení, protože cena peněz se zdražuje," říká.

Zadlužení obcí rostlo podle údajů ministerstva financí do roku 2006, loni mírně kleslo. S předlužením se potýkají hlavně menší obce. Pokud je obec předlužená, stát její závazky nehradí. ,,Vzhledem k tomu, že stát za závazky obcí neručí, nastal by standardní proces jako u jakéhokoli jiného dlužníka, který není schopný dostát svým závazkům," dodává Kameníčková.

http://www.e15.cz/udalosti/krize-ohrozuje-ceske-obce-53033/