CRIF-czech.jpg

Novinky

Mobilní aplikace Cribis Mobile prověří obchodní partnery

Společnost CCB – Czech Credit Bureau, a. s., uvedla na trh první mobilní aplikaci se souhrnnými informacemi o českých firmách Cribis Mobile. Nabízí aktualizované informace o více než 3,8 milionu subjektů. Umožňuje jejich rychlé prověření a monitoring aktuálních změn, včetně zobrazení varovných informací a umožňuje okamžité profesionální rozhodování. Aplikace je přizpůsobena pro zařízení s operačním systémem iOS (iPhone, iPad, iPod). Cribis Mobile vychází z dat dostupných na portále obchodních informací cribis.cz.

Aktualizované informace o 3,8 milionu subjektů, včetně zaniklých, podnikajících v České republice jsou čerpány z více než dvaceti veřejných důvěryhodných zdrojů. Aplikace je ideální pro okamžitou orientaci mezi potenciálními i stávajícími obchodními partnery a v jejich ekonomických poměrech.

„Prověřování ekonomických informací a základních údajů o majetkových vazbách jsou součástí každodenní práce manažerů, obchodníků i podnikatelů. Často je navíc potřebují mít rychle k dispozici i mimo kancelář bez přístupu k počítači. Aplikaci využijí všichni, kteří chtějí mít přehled o stávajících či potenciálních obchodních partnerech a souvisejících rizicích, včetně například zastupitelů obcí a městských částí nebo státních zaměstnanců zodpovědných za výběrová řízení,“ popisuje Pavel Finger, člen představenstva a ředitel divize Business Info, CCB – Czech Credit Bureau, a. s.

K dostupným obchodním informacím v aplikaci Cribis Mobile patří například identifikační údaje o hledané firmě, včetně navigace do jejího sídla, její hodnocení prostřednictvím specifických ukazatelů vytvořených společností CCB – Czech Credit Bureau, jako jsou CCB Index a Semafor Cribis, upozornění na varovné signály. Aplikace poskytne také standardní ekonomické ukazatele, zjednodušené schéma vlastnických vazeb nebo aktuální informace o změnách ve vybraných firmách. Funkce monitoringu umožňuje vybrané subjekty průběžně monitorovat, sledovat jejich chování na trhu a aktuálně získávat i varovné signály, jako je například vyhlášení konkurzu či vznik dluhu vůči zdravotním pojišťovnám.

Mobilní aplikace je zdarma dostupná v App Store. V bezplatné verzi získá uživatel základní informace o hledané společnosti. Podrobné ekonomické informace, schémata vlastnických vazeb a monitoring vybraných společností jsou dostupné po zaplacení předplatného. Aplikace je dostupná jak v češtině, tak v angličtině. Ekonomické údaje o firmách je možné sledovat v osmi světových měnách.


Informace o aplikaci jsou dostupné na www.informaceofirmach.cz/sluzby/cribismobile.