CRIF-czech.jpg

Novinky

Elixír pojišťovacího trhu

​Nově vznikající registr má účastníkům trhu pomoci preventivně chránit sebe, a zejména své klienty před různými neetickými, případně nezákonnými způsoby chování některých zprostředkovatelů působících na trhu v oblasti distribuce finančních služeb. Přestože jde v celkovém objemu poskytovaných služeb o relativně nízký počet těchto subjektů, způsobují svým chováním nejen značné finanční škody, ale zejména snižují kredit této odborné profese u veřejnosti a narušují důvěru mezi poskytovateli finančních služeb a klienty.

Představitelé zmíněných asociací, a zejména jejich členské společnosti, dlouhodobě pracují na zvyšování prestiže trhu finančního zprostředkování a zvýšení jeho kreditu u spotřebitelů. Dohoda na společném postupu při tvorbě zmíněného registru finančních zprostředkovatelů je tak jen dalším logickým krokem v této činnosti. Projekt registru s názvem „ELIXIR“ má už brzy uživatelům pomoci včas odhalit případné neseriózní chování obchodních partnerů v tomto segmentu, a zabránit tak mnohdy nevratným ztrátám na důvěře klientů. Projekt je nyní v pokročilém stádiu přípravy a spuštění pilotní fáze je plánováno na druhou polovinu letošního roku.


„Tento projekt je jasným důkazem, že trh je ochoten a schopen se dohodnout na účinné samoregulaci a není třeba vše diktovat zákonem, jak se o to bohužel nyní snaží bez předchozí diskuse s trhem Ministerstvo financí,“ komentuje projekt ELIXIR Marta Gellová, generální sekretář AFIZ. Nově vznikající registr umožní efektivní a rychlou výměnu informací mezi zúčastněnými společnostmi.