Tisková zpráva, 04/01/2010

„Zatímco v roce 2008 činil u fyzických osob podnikatelů a právnických osob podíl vyhlášených bankrotů na jejich návrzích okolo 36 procent, v roce 2009 tento podíl činil jen necelých 31 procent. Rychlejší růst počtu návrhů na bankrot než počtu vyhlášených bankrotů znamená, že se prodlužuje fronta návrhů čekajících na vyřešení,“ říká Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení ve společnosti CCB – Czech Credit Bureau, která databázi obchodních informací Cribis.cz provozuje.

V průměru bylo za každý měsíc roku 2009 vyhlášeno 106 bankrotů právnických osob a 17 bankrotů fyzických osob podnikatelů. V roce 2008 přitom bylo průměrně za každý měsíc vyhlášeno 71 bankrotů právnických osob a 12 bankrotů fyzických osob podnikatelů. Podáno bylo loni každý měsíc v průměru 396 insolvenčních návrhů týkajících se právnických osob nebo podnikatelů, v roce 2008 přitom tento průměr činil 240 návrhů měsíčně.

V samotném prosinci roku 2009 bylo vyhlášeno přesně průměrných 106 bankrotů právnických osob a 21 bankrotů fyzických osob podnikatelů, což dohromady představuje meziměsíční nárůst o osm firem. Návrhů na firemní bankrot však bylo v prosinci podáno 486, což je ve srovnání s 349 návrhy v roce 2008 o 137 více. 

Celkově bylo v roce 2009 vyhlášeno 3980 osobních i firemních bankrotů, přičemž firemní bankroty se na celkovém počtu podílely 37 procenty. V roce 2008, kdy bylo vyhlášeno celkem 1761 bankrotů, přitom činil podíl firemních bankrotů ještě 59 procent. Celkový počet návrhů na bankrot dosáhl v roce 2009 výše 8687. V jejich rámci představovaly návrhy na firemní bankroty 55 procent. Přitom v roce 2008 bylo podáno 4531 návrhů na bankrot, z toho návrhy na firemní bankroty dosáhly okolo 60 procent

„Pro rok 2010 lze očekávat další zvyšování bankrotů, a to zejména osobních. Firemní bankroty se budou také zvyšovat, zejména v první polovině letošního roku. Svůj vliv na to bude mít pomalá obnova ekonomického růstu u hlavních zahraničních obchodních partnerů, pokračující nepříznivý vývoj mezd v České republice, pomalý růst nových pracovních míst a další, i když mírný, růst nezaměstnanosti,“ odhaduje Věra Kameníčková.

TABULKA: Návrhy na bankrot a vyhlášené bankroty / PO a FO

Pramen: CRIBIS.cz, CCB - Czech Credit Bureau, a.s.

Poznámky:
PO = právnické osoby = obchodní společnosti (a.s., s.r.o., k. s. v.o.s.)
FOP = fyzické osoby podnikatelé