Praha, 15/01/2024

V roce 2023 došlo v České republice k významnému poklesu počtu bankrotů podnikatelů. Čísla dosahují nejnižší hodnoty za posledních deset let. Snižuje se i počet vyhlášených bankrotů a návrhů na insolvenci.

Jak jsou bankroty rozloženy regionálně a která odvětví jsou ohrožena nejvyšším rizikem? To se dozvíte v tomto článku.